Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

2η συνάντηση για το σχέδιο διασυνοριακής ανάπτυξης του αλιευτικού πολιτισμού στη Νότια Κέρκυρα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
12 Οκτωβρίου 2021 / 14:33

Στόχος η δημιουργία μιας Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης για τη Νότια Κέρκυρα η οποία θα έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας - Ιταλίας 2014-2020 με τίτλο «Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies», ακρωνύμιο «FISH & CHIPS» διοργανώνει τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των συμβαλλόμενων φορέων για την τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Συναντίληψης και Συνεργασίας για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη διασυνοριακή ανάπτυξη του αλιευτικού πολιτισμού στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, στο Παλαιό Φρούριο την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 στις 11:00 π.μ. Στόχος της συνάντησης είναι η οριστικοποίηση του «Σχεδίου Συναντίληψης και Συνεργασίας» μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και των εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας, του Αλιευτικού Συλλόγου Πετριτή και του Συλλόγου Φίλων και Προστασίας περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας.

Με τη συνεργασία των φορέων επιδιώκεται η δημιουργία και η λειτουργία μιας Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης για τη Νότια Κέρκυρα η οποία θα έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, η διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών και προτάσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που θα ενισχύουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την ανάδειξη του πολιτιστικού και αλιευτικού τουρισμού στη Νότια Κέρκυρα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων φορέων σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.