Κυριακή 03.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

H Αγορά της Κέρκυρας συμμετέχει στην «Black Friday» & «Cyber Monday»

Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας
23 Nov 2023 / 12:18

Τα καταστήματα σύμφωνα με τον νόμο προαιρετικά μπορούν να είναι ανοικτά την Κυριακή 26 Νοεμβρίου - Ο Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας παραμένει πιστός στην πάγια θέση του ως προς την Κυριακάτικη ΑΡΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. H Αγορά της Κέρκυρας συμμετέχει στον διεθνή θεσμό της «Black Friday», την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη της εορταστικής περιόδου  όπως και της «Cyber Monday» που ακολουθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Δεν αποτελεί μέρος τακτικών εκπτώσεων άλλα προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Είναι καταναλωτική προωθητική ενέργεια μιας ημέρας και όχι περισσότερων ημερών. Το νομικό πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει όλοι να το ακολουθούν.

Για αυτούς που θα συμμετέχουν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και οι κανόνες της  Υπουργικής Απόφασης άρθρο 78 της Υπουργικής Απόφασης  91354/24-08-2017 ,καθώς και την Υπουργική Απόφαση 35935/2023.  

Υπενθυμίζουμε, ότι κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής, υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφαρμόζει  ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη εποχή.

Τα εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία 5039/2023 προαιρετικά μπορούν να είναι ανοικτά την Κυριακή 26 Νοεμβρίου,  11:00 π.μ. έως 4.00 μ.μ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας παραμένει  πιστός στην πάγια θέση του ως προς την Κυριακάτικη ΑΡΓΙΑ και προτείνει στα μέλη του να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Photo: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ