Σάββατο 30.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών

Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας
15 Σεπτεμβρίου 2023 / 14:25

Στη χώρα μας, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 10,4% χαμηλότερες αποδοχές από αυτές των ανδρών με το μισθολογικό χάσμα να μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ηλικία

Η 18η  Σεπτεμβρίου θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019 ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ισότητα των Αμοιβών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών» προκειμένου να τιμήσει τους μακροχρόνιους αγώνες  για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες.

Αν και έχουν περάσει περισσότερα από πενήντα χρόνια από τότε που η αρχή ισότητας των αμοιβών συμπεριλήφθηκε στη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΙLO) το αίτημα: «ίση αμοιβή για ίση εργασία» παραμένει επίκαιρο. Εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (Global Gender Gap Report 2020), οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονα δεδομένα  αναφέρουν ότι θα χρειαστούν άλλα 257 χρόνια, προκειμένου να εξισωθεί η αμοιβή για ίση εργασία ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες. Τα εμπειρικά δεδομένα είναι ενδεικτικά αυτής της έμφυλης ανισότητας:

 

- Σήμερα οι γυναίκες καλύπτουν σημαντικά μικρότερο μέρος της αγοράς εργασίας, αφού μόνο το 55% του γυναικείου πληθυσμού ανά τον κόσμο (ηλικίας 15-64 ετών) απασχολείται με κάποια μορφή απασχόλησης σε σύγκριση με το 78% των ανδρών. Επιπροσθέτως οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές, καθώς η παγκόσμια μισθολογική ανισότητα ανέρχεται στο 17,2% υπέρ των ανδρών. Στην Ευρώπη το συνολικό ποσοστό απασχόλησης για γυναίκες είναι 67% και για τους άνδρες 78,5% και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι της τάξης του 12,7% (EU27 Data 2021).

- Επίσης, ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τις γυναίκες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε 104 χώρες υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται σε τομείς όπως στις μεταφορές, την ενέργεια, τις κατασκευές, τη βιομηχανία κ.λπ. Οι γυναίκες απαγορεύεται να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 72 χώρες, σε 18 χώρες οι άνδρες μπορούν νόμιμα να απαγορεύουν στις συζύγους τους να εργάζονται, 37 χώρες δεν έχουν νόμους που να προστατεύουν τις έγκυες εργαζόμενες από απόλυση, 45 χώρες δεν έχουν νόμους που να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και κάποια κράτη απαγορεύουν στις γυναίκες να κατέχουν γη.

Στη χώρα μας, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 10,4% χαμηλότερες αποδοχές από αυτές των ανδρών με το μισθολογικό χάσμα να μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ηλικία, καθώς η εξέλιξη στην καριέρα των γυναικών δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανέλιξη στην ιεραρχία αλλά και στη μισθολογική κλίμακα. Επίσης, στον τομέα της απασχόλησης το 57% αντιστοιχεί σε γυναίκες ηλικίας 25-49 ετών και 79% σε άνδρες, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 50-64 το 39% που απασχολούνται είναι γυναίκες και το 65% άντρες. Στις μονογονεϊκού τύπου ελληνικές οικογένειες, το 17% αφορά γυναίκες εργαζόμενες και το 44% εργαζόμενους άντρες. 

Το ποσοστό απασχόλησης και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, η διαφοροποιημένη ή/και χαμηλή πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, η παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. συνθήκες εργασίας, διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, μη αμειβόμενη εργασία στον οικιακό τομέα κ.ά.) οδηγούν σε έμφυλες ανισότητες, η άρση των οποίων καθώς και η συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής ανοίγουν δρόμους για την κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η αναγκαιότητα για τη στήριξη των γυναικών και στον τομέα της εργασίας, μέσω της διαμόρφωσης μιας ισότιμης κουλτούρας στην απασχόληση με ίση συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και η ενδυνάμωση τους για διεκδίκηση και ανάληψη θέσεων ευθύνης και λήψης αποφάσεων είναι επιτακτική.

Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Με ένα Πανελλήνιο Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας πρωτοστατεί στη μάχη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, που παρέχεται από τα στελέχη του Πανελλαδικού Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών και στοχεύει στην ένταξη και την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας που με τη σειρά της συμβάλει στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας.

Η παραπάνω παρεχόμενη υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις ενήλικες γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν ή να βελτιώσουν τους όρους εργασίας τους και χρειάζονται στήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση τους και στην ενίσχυση της αυτενέργειά τους, έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών και επαγγελματικών τους στόχων.

Στο νησί μας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας, εντάσσεται στο παραπάνω Πανελλαδικό Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συνεχίζει τη λειτουργία του με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπό τη διοίκηση και την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες (πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων – κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη – εργασιακή συμβουλευτική) και απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία/κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργες, μετανάστριες, μονογονείς κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθυνθούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας:

Ε.Ο  Παλαιοκαστρίτσας 7, 49100 Κέρκυρα

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλ: 26610 47396

E-mail: [email protected]

www.womensos.gr

 

Τα στελέχη του

Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας

ΦΩΤΟ: alfavita.gr