Πέμπτη 07.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 31/7

Δημοτικό Συμβούλιο
27 Ιουλίου 2023 / 15:44

Τα κυκλοφοριακά μέτρα και το πρόβλημα στέγης των εκπαιδευτικών στην ημερήσια διάταξη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.30, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Πόλη.
 2. Ενημέρωση των χρηματοδοτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία έχει ενταχθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καθώς και για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου μας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της Πράξης «Εγκαταστάσεις /δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 4. Έγκριση 2ης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Παξών για την τεχνική υποστήριξή του από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 5. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως στην Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. της χρονικής διάρκειας εκκαθάρισης της λυθείσας Μονομετοχικής Ανώνυμης  Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 6. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων σχολικών καθαριστριών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 7. Στήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-9/21.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΙΒΥ46ΜΓ2Α-ΔΞΑ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική εγκατάστασης Σ.Μ.Α. και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 9. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Έργα Συντήρησης και Αποκατάστασης Οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χρήσης επί έλασσον δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας – Ανεμομύλου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Γνωμοδότηση για χρήση επί έλασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Υποδομές & Έργα JUMP» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορηγήσεως 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Αγροτικές Οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση χορηγήσεως 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Πλατείας Αγίου Ιωάννη» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Διαπίστωση διάλυσης της σύμβασης του Έργου «Εργασίες Αποκατάστασης & Επανάχρησης Επανάχρησης Διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα – Περιοχή Οικισμού Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Έγκριση καταβολής συνδρομής έτους 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ναπολεόντειων Πόλεων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 20. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 21. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Β' Τριμήνου) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 22. Έγκριση για τη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών εντός των ορίων του Δήμου μας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 23. Έγκριση διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν σε μισθώματα του δημοτικού ακινήτου των θαλασσίων λουτρών Αγ. Νικολάου – κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 24. Έγκριση διαγραφής ποσού μίσθωσης παραλίας ετών 2023 – 2025 της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Έγκριση διαγραφής ποσού μαζί με τυχόν προσαυξήσεις επ’ ονόματι κ. Ρ.Θ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Έγκριση διαγραφής ποσού μαζί με τυχόν προσαυξήσεις επ’ ονόματι κ. Β.Φ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 27. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Γρόττα Παλαιοκαστρίτσας» Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών ιδιοκτησίας «Μιχαλάς Παύλος Κολιν – Μιχαλάς Στέφανος – EAGLES ANGELA Ο.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 28. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Γρόττα Παλαιοκαστρίτσας» Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών ιδιοκτησίας «Ενυδρείο Κέρκυρας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 29. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Κομμένο» Δ.Ε. Κερκυραίων ιδιοκτησίας «Κομμένο Κτηματική – Τουριστική Επιχείρηση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 30. Αίτημα Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας για την αρωγή του Δήμου μας στη διάσωση του αρχειακού τους υλικού (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 31. Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου –Γκίνη).
 32. Έγκριση για την οικονομική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ιωάννης Καποδίστριας» Δουκάδων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 33. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία, Συντήρηση και Βελτίωση Δημοτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την πρόσβαση των Πυροσβεστικών Οχημάτων στις ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων».
 34. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων του Δήμου μας στη συγκρότηση Επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2024 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).