Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υδραίου: «Έρχονται τα 2 εκατ. ευρώ από το οικόπεδο του πρώην club med»

πρώην Club Med
03 Ιουλίου 2023 / 14:41

Το κεφάλαιο θα διατεθεί για την αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δ.Ε. Φαιάκων, κατόπιν διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Το ποσό των 2.046.255,75 ευρώ θα διατεθεί από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους της Δ.Ε. Φαιάκων για έργα καθαριότητας, φωτισμού, υποδομών και ανάπτυξης της περιοχής. Το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου από την εταιρεία «CorfuGardens ΑΚ. ΤΕ.ΞΕ» μετά τον καθορισμό του ποσού, βάσει της νομοθεσίας, από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η διαδικασία καταβολής, του σημαντικού για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής χρηματικού ποσού, αναμένεται να γίνει άμεσα. Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει και η διαβούλευση με την Τοπική Κοινότητα και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, ώστε να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε σε θετική γνωμοδότηση για μετατροπή της υποχρέωσης που είχε η Εταιρεία «CorfuGardens ΑΚ. ΤΕ.ΞΕ» για παραχώρηση εδαφικής έκτασης, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στον Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Για το θέμα, είχε  ληφθεί και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για τη «Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου, σε υποχρέωση χρηματικού ποσού, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 20-01-88, άρθρο 1, παρ. 7α & 8 και του Π.Δ. 30-06-1991, άρθρο 1, παρ. 3, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας IKOS ODISIA Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Η δημοτική αρχή ήδη έχει αρχίσει τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για το πως θα διατεθεί το συγκεκριμένο διαθέσιμο κεφάλαιο για την αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα προς την κατεύθυνση αυτή.