Δευτέρα 22.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Περιφερειακό συμβούλιο
12 Μαΐου 2023 / 16:35

Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερεικού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15  Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

Ανακοινώσεις - Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
 
ΘΕΜΑΤΑ
 
ΘΕΜΑ  1ο: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
          Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 
ΘΕΜΑ  2ο:  4η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
                      Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση των υπ.αριθμ. 168-28/2-10-2022 (ΑΔΑ: 6Δ0Ξ7ΛΕ-Φ6Ι) και 205-34/19-11-2022 (ΑΔΑ: Ω2Ω87ΛΕ-Ρ6Θ) αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων ως προς τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση σύναψης (α) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Μεγανησίου για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στην κοινόχρηστη παραλία “Φανάρι ” Μεγανησίου, χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Μεγανησίου  (β) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες “Λιμνί ”Λυγιάς, “Μικρό Γυαλό” Πόρου και “Γύρα” Λευκάδας, χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας ». 
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης, κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για 2 συσκευές “Sea-Track” συνολικού προϋπολογισµού 16.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης, κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για 2 συσκευές “Sea-Track” συνολικού προϋπολογισµού 16.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης, κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ζακύνθου για «Ενοικίαση και Τοποθέτηση 2 συσκευών “Sea-Track” στην ΠΕ Ζακύνθου».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης, κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.
 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ενορίας Υ.Θ. Οδηγήτριας Αγραφών και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Εκκλησιαστικού – Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγραφών».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
 
 
                                                                           
 
                                                                                   Νικόλαος Μουζακίτης