Βρήκαν κλειστή την πόρτα του δημοτικού συμβουλίου

Βρήκαν κλειστή την πόρτα του δημοτικού συμβουλίου

Η πόρτα της αίθουσας Ε. Παλληκαρίδη, παρέμεινε ερμητικά κλειστή, οι σύμβουλοι χωρίς κλειδιά, το προεδρείο πουθενά και η συνεδρίαση πάει για Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του, Δ. Μεταλληνού.

17
Μαρτίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τελικώς έμειναν απ' έξω από την κλειστή αίθουσα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου όσοι σύμβουλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να συνεδριάσουν.

Η πόρτα της αίθουσας Ε. Παλληκαρίδη, παρέμεινε ερμητικά κλειστή, οι σύμβουλοι χωρίς κλειδιά, το προεδρείο πουθενά και η συνεδρίαση πάει για Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του, Δ. Μεταλληνού.