Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διεξαγωγή διαγωνισμού μαθηματικών για μαθητές

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
08 Φεβρουαρίου 2023 / 18:02

Ο διαγωνισμός "Πυθαγόρας" αφορά μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Με ανακοίνωσή του, το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει τον διαγωνισμό «Πυθαγόρας», για μαθητές από Δευτέρα μέχρι Έκτη Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την μαθηματική εμπειρία και πρόκληση, ανεξαρτήτως βαθμολογικής επίδοσης.

Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες. Θα αποτελείται από έξι ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ύλη στην οποία εξετάζεται η κάθε ομάδα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ για τον διαγωνισμό, όπου επίσης είναι αναρτημένο ένα αρχείο το οποίο περιέχει όλες τις βασικές γνώσεις από τη θεωρία που θα πρέπει να κατέχει ο μαθητής την ημέρα του διαγωνισμού. Το αρχείο αυτό μπορεί ο μαθητής να το εκτυπώσει και να το συμβουλεύεται την ώρα του διαγωνισμού.

Τα θέματα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. Οι θεματοδότες είναι άτομα υψηλών προσόντων, εξειδικευμένης κατάρτισης στην ύλη των τάξεων και μεγάλης εμπειρίας. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει 5 απαντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι η σωστή. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι 4 . 25 = 100). Τα θέματα θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Όλες οι σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται το ίδιο, ενώ οι λάθος απαντήσεις καθώς και οι μη απαντήσεις δεν βαθμολογούνται, επομένως δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, γεγονός που επιτρέπει στον μαθητή τον υπολογισμό του βαθμού του με τη βοήθεια του πίνακα των σωστών απαντήσεων που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και στο περιοδικό (ή με ενεργοποίηση της αντίστοιχης εντολής εφόσον ο διαγωνισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).

Το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην προσπάθειά του να αναδείξει τη μαθηματική κουλτούρα, στηρίζει τον διαγωνισμό κι έχει αναλάβει την ευθύνη για την διεξαγωγή του στο νησί μας. Ο διαγωνισμός φέτος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023. Ο κάθε μαθητής για τη συμμετοχή του πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσο (pc,laptop,tablet κλπ) καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Όπως και πέρυσι για τη συμμετοχή απαιτείται η συνδρομή στο περιοδικό «Πυθαγόρας» με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου. Εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα δοθεί και η έκδοση του περιοδικού για το 2022 σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Μαθηματική Εταιρεία.
 
Δηλώσεις συμμετοχής:
https://forms.gle/wLboLtGURrdLpuBQ7