Ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

Ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας

Γράφει ο Νίκος Γκούσης

12
Ιανουαρίου / 2023

Α) ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 δρομολόγησε ως σημαντική προτεραιότητα το έργο για την οριστική λύση της Ύδρευσης του Νότου ως υποέργο ενός μεγαλύτερου ύψους περίπου 49 εκ. ευρώ με δημόσια χρηματοδότηση! Για το Νότο προβλέπονταν η κατασκευή του βασικού κεντρικού αγωγού, η μεταφορά του νερού από το Γαρδίκι προς το Νιοχωράκι Αργυράδων και η κατασκευή εκεί της μονάδας αφαλάτωσης Νότου δυναμικότητας 8.000 κ. μ. νερού ημερησίως σύμφωνα με μελέτη που είχε συνταχθεί από τη ΔΕΥΑΚ βασισμένη  στις καταγεγραμμένες καταναλώσεις και τις πραγματικές ανάγκες της νότιας Κέρκυρας.
       
Η σημερινή κυβέρνηση  καταρχάς πάγωσε και στη συνέχεια ακύρωσε αυτό το δημόσιας χρηματοδότησης σπουδαίο έργο υποδομής της Νότιας Κέρκυρας και το επανάφερε τελευταία ενταγμένο σε άλλο πρόγραμμα..
Πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε, ότι η νέα μορφή του  υποέργου του Νότου τροποποιεί δραματικά την αρχική, τόσο τεχνικά με αφαίρεση αγωγών και μείωση της δυναμικότητας, όσο και οικονομικά με την ιδιωτικοποίηση της κατασκευής και της λειτουργίας μέσω της επιλογής ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα:

  1. Το ενέταξε στο λεγόμενο Έργο των Φραγμάτων ύψους  146,15 εκ ευρώ που θα γίνει με ΣΔΙΤ και επομένως θα πληρώνεται και από τους δημότες του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας για 35 χρόνια (εκτίμηση!).
  2. Τεχνικά η τροποποίηση του έργου καταργεί τον αγωγό και τη μεταφορά του νερού από το Γαρδίκι – που θα χάνεται ανεκμετάλλευτο!- και επιπλέον μειώνει τη δυναμικότητα της μονάδας αφαλάτωσης από 8.000 σε 2.800 κ.μ. ημερησίως!! Η απόλυτη καταστροφή!
 
Β) Ο ΝΟΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Είναι γνωστό ότι ο Νότος έχει αυτάρκεια στην ύδρευση από τις πηγές του. Σε αυτό το δεδομένο στηρίχτηκε η αρχική μελέτη του έργου που είχε γίνει ήδη από χρόνια από το τμήμα μελετών της ΔΕΥΑΚ και διαχρονικά είχε την αποδοχή όλων των Δημοτικών Αρχών, αφού ήταν μια εύλογη και εφικτή πρόταση για το Νότο. Επιλέχτηκε ως η καλύτερη λύση, αφού εξασφάλιζε την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ στην Ύδρευση με την αξιοποίηση και των πηγών του Γαρδικίου, την ΠΟΙΟΤΗΤΑ μέσω της αφαλάτωσης και βέβαια το ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ για το δημότη λόγω της δημόσιας χρηματοδότησης του έργου.  
Τι πιο λογικό!!

Γενικότερα και για τους τρεις Δήμους από τα περίπου 13 εκ. κ.μ. νερού που συνολικά καταναλώνεται ετησίως το 70% θα προέρχεται από τις δημόσιες πηγές (9 εκ. κ.μ.) και το υπόλοιπο 30% από τα φράγματα (4 εκ. κ.μ.).
Με την ευκαιρία αξίζει να αναφερθεί ως ανακριβές, ότι τα φράγματα  αποτελούν την πλήρη λύση στην επάρκεια της Ύδρευσης της Κέρκυρας.
Απλά θα δώσουν τη συμπληρωματική ποσότητα!
Η κύρια ποσότητα υπάρχει χωρίς αυτά!

Γ) ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  1. Είναι προφανές ότι ο ιδιώτης δε θέλει να εκμεταλλευτεί  απλά και μόνο τη διαχείριση της ποσότητας των φραγμάτων 35 (χρόνια) x 4 (εκ.) = 140 εκ. κ.μ., αλλά τη συνολική ποσότητα (και από τις φυσικές πηγές!), δηλαδή 35x13 = 455 εκ. κ.μ. νερό!
Η διαφορά είναι τεράστια 455 αντί 140!
  1. Για να αιτιολογηθεί η «απαίτηση» του ιδιώτη μεθόδευσαν την πλασματική ανάγκη  εξάρτησης του Νότου από το συνολικό έργο των φραγμάτων  καταργώντας την αξιοποίηση των πηγών Γαρδικίου, μειώνοντας τη δυνατότητας αφαλάτωσης στο Νιοχωράκι και ανακαλύπτοντας εν τέλει ως αναγκαίά τη μεταφορά νερού από τα φράγματα του Βορρά!
Δ) ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ (προς το παρόν) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  1. Η συνολική χρηματοδότηση 146 (από το νέο ΣΔΙΤ) +29 (από την παλιά Δημόσια) = 175 εκ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τις πρόσφατες μεγάλες αυξήσεις των υλικών, υπολείπεται κατά πολύ (σίγουρα πάνω από 100 εκ. ευρώ) του αρχικού Π/Υ του έργου των φραγμάτων, οπότε προκύπτει το ερώτημα τι περικοπές έργων θα γίνουν; Πχ. διέρρευσε η πληροφορία, ότι το μικρό φράγμα στα όρια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας δεν θα γίνει…
Ποιος θα απαντήσει υπεύθυνα ποια έργα περιλαμβάνονται και ποια περικόπτονται;
  1. Μήπως η διάσπαση της ΔΙΑΔΕΥΑΚ καθυστερεί σκόπιμα, ώστε τελικά να μη γίνει, γιατί θα είναι σαφώς πιο δύσκολο για τον ιδιώτη να έχει τη διαχείριση τριών ΔΕΥΑ με διαφορετικές ιδιαιτερότητες;
Πολλά ερωτήματα μπορούν να τεθούν και πολλή περισσότερη είναι η ανησυχία…
Ζητάμε να σταματήσουν τα εργολαβικά παιγνίδια σε βάρος του Νότου και να επανέλθει ο αρχικός σχεδιασμός της ΔΕΥΑΚ με δημόσια χρηματοδότηση.
Μόνο έτσι θα επιτευχθεί για την Ύδρευση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ο τριπλός στόχος ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ