Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποιοι παίρνουν τη θέση των παραιτηθέντων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
04 Ιανουαρίου 2023 / 11:08

Ενισχύεται η πλειοψηφία της παράταξης της Δημοτικής Αρχής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μεγαλύτερη πλειοψηφία θα διαθέτει πλέον η παράταξη Υδραίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μετά την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της αντιπολίτευσης, αν και το αποτέλεσμα στην πράξη δεν θα αλλάζει.
 
Έτσι μετά την παραίτηση των μελών της παράταξης Καλούδη (Πρώτα η Κέρκυρα) και του Σπύρου Νεράντζη (Η Κέρκυρα Ψηλά) τις δύο θέσεις των τακτικών μελών, παίρνουν η Μαρία Ζερβού από την παράταξη Υδραίου, Εντεταλμένη Παιδείας, και ο Παναγιώτης Βαρούχας, της "Κέρκυρας Ψηλά", Αντιδήμαρχος Τουρισμού.

Ακινησία από το Υπουργείο Εσωτερικών

Ακόμα και μετά την κρίση του ΣτΕ περι αντισυνταγματικότητας της σύνθεσης, 
οι αντικαταστάσεις, εξακολουθούν να γίνονται με τις ισχύουσες και σήμερα διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον δεν έχει προκύψει στο μεταξύ άλλη νομοθετική ρύθμιση που να συμμορφώνεται με την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χάρη Γιώτη: 

Η Μαρία Ζερβού, 1o αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ», ορίζεται ως τακτικό μέλος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους από την Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ» Μιλτιάδη - Τηλέμαχου Βασιλάκη, επειδή η εν λόγω παράταξη δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψήφιο.

Ο Παναγιώτης Βαρούχας,1o αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΨΗΛΑ», ορίζεται ως τακτικό μέλος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους από την ίδια παράταξη Σπυρίδωνος Νεράντζη.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με:

1. την υπ’ αριθμόν εγκύκλιο 932 (Α.Π.: 96599/29-12-2021) του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

2. την υπ’ αριθμόν εγκύκλιο 374 (Α.Π.: 39135/30.5.2022) «Λειτουργία Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Υπουργείου Εσωτερικών,

3. τα υπ’ αριθμ. πρωτ: Δ.Υ/22.12.2022 και 50128/27.12.2022 έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,

4. την υπ’ αριθμόν 1-3/9.1.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με θέμα: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

5. τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 (α΄ περ.) του άρθρου 74 ν. 3852/2010.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ