Ο Πολιτιστικός Σύλλογος San Giacomo για την παράταση λειτουργίας της μουσικής

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος San Giacomo για την παράταση λειτουργίας της μουσικής

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ποια πράγματα άλλαξαν αυτούς του τέσσερις μήνες; Σε ποιους τομείς η λειτουργία της πόλης βελτιώθηκε και πώς αυτή η μεταβολή μετρήθηκε και αξιολογήθηκε ώστε να δικαιολογείται μια νέα συζήτηση για το ίδιο θέμα;

05
Δεκεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το θέμα που αφορά στην παράταση λειτουργίας της μουσικής στα καταστήματα εστίασης συζητήθηκε διεξοδικά  στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Αυγούστου όπου και ελήφθη η απόφαση της μη παράτασης. Απόφαση η οποία ήταν σύμφωνη με τη σχετική εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο πολιτιστικός σύλλογος SanGiacomo ήταν αντίθετος με το αίτημα της παράτασης προβάλλοντας μια σειρά επιχειρημάτων. Μέσω αυτών επεσήμαινε τα συσσωρευμένα ζητήματα της αστικής λειτουργίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Παλιάς Πόλης όπου οι μόνιμοι κάτοικοι ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας και η παράταση της μουσικής θα πρόσθετε σε αυτούς μία επί πλέον επιβάρυνση.

Ωστόσο, και παρά την ήδη ληφθείσα προ τετραμήνου απόφαση, το αίτημα αυτό επανήλθε (μεμονωμένα και πάλι)και δρομολογήθηκε η διαδικασία της συζήτησής του. Συγχρόνως, η κυρία Δήμαρχος σε συνάντησή της με εκπροσώπους των καταστηματαρχών, δήλωσε απερίφραστα ότι θα ανταποκριθεί θετικά σε αυτό.

Γεννιέται όμως το ερώτημα: ποια πράγματα άλλαξαν αυτούς του τέσσερις μήνες; Σε ποιους τομείς η λειτουργία της πόλης βελτιώθηκε και πώς αυτή η μεταβολή μετρήθηκε και αξιολογήθηκε ώστε να δικαιολογείται μια νέα συζήτηση για το ίδιο θέμα; Πώς ωφελείται η πόλη και οι χρήστες της από την ενδεχόμενη ακύρωση μίας τόσο πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου;
Εξαρχής, ανάμεσα στα άλλα δύο ήταν τα κεντρικά επιχειρήματα που στήριξαν και στηρίζουν την αντίθεσή μας σε αυτό το αίτημα των καταστηματαρχών της εστίασης :

  1. Υποστηρίξαμε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι δυνατό να συζητείται κατά προτεραιότητα και αποσπασματικά, αλλά να αξιολογηθεί  στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης των ζητημάτων που απασχολούν όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλους τους χρήστες της πόλης. Αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας το εργαλείο αναφοράς που είναι ο Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας για την Παλιά Πόλη. Αντιοικονομικό, εξαιτίας του ωραρίου της μουσικής, όψιμα παρουσιάζεται σαν πρόβλημα για τους καταστηματάρχες, οι βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης είναι διαχρονικό πρόβλημα για τους κατοίκους.
  2. Αναφερθήκαμε στο προφανές γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί αδυνατούν να καθιερώσουν μία αποτελεσματική εποπτική λειτουργία. Κατά μείζονα λόγο, αδυνατούν να περιορίσουν μία μικρή ομάδα επιχειρηματιών που θα επιμένει να συμπεριφέρεται χωρίς τον στοιχειώδη κοινωνικό και πολιτισμικό σεβασμό.
Αναρωτιόμαστε τι άλλαξε αυτούς τους τέσσερις μήνες ως προς την εγκριτική διαδικασία και την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας ή ως προς την συγκρότηση των αυτοδιοικητικών ελεγκτικών μηχανισμών.
Περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή, ανταποκρινόμενη και στην πρόταση μας, να αναλάβει αυτό το διάστημα ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη συνολική προώθηση των σχετικών ζητημάτων, μέσα από την επικαιροποίηση του Κανονισμού. Κυρίως όμως, όπως επανειλημμένα έχουμε  αναφέρει, να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτήρηση της εφαρμογής των διατάξεών του.  Το αναμενόμενο  όφελος από την εφαρμογή των μέτρων και την εποπτεία του Κανονισμού θα είναι αφενός η βελτίωση της λειτουργικής εικόνας της πόλης αφετέρου ο περιορισμός της συνολικής επιβάρυνσης που σήμερα δέχεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Το κέρδος που θα προκύψει από μια τέτοια εξισορρόπηση της αστικής λειτουργίας θα διευκολύνει προφανώς την ανάληψη του μέρους των υποχρεώσεων που αναλογεί σε κάθε κοινωνική ομάδα της πόλης.
Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η διάταξη για την παράταση του ωραρίου της μουσικής μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική αφορμή για τον ουσιαστικό διάλογο επαναπροσδιορισμού κρίσιμων ζητημάτων όπως: οι χρήσεις γης, οι αδειοδοτήσεις, ο κοινόχρηστος χώρος, η ηχορύπανση, η οπτική και η ατμοσφαιρική ρύπανση(οσμές κλπ),η φέρουσα ικανότητα, οι μακροχρόνιοι οικονομικοί στόχοι και ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρχής γενομένης από τη Δημοτική Αρχή, πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι είναι όχληση και τι όχι. Πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για τις ποικίλες πηγές της όχλησης για τα ανεκτά όρια και από κοινού να θέσουμε κανόνες που θα τηρούμε. Είναι βέβαιο, ότι με συντεταγμένο και οργανωμένο τρόπο θα βρεθεί ένα modusvivendi ώστε να μην παραβιάζονται τα όρια κοινής συμβίωσης όλων όσων ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ως κερκυραϊκή κοινωνία να οραματιστούμε την Κέρκυρα του μέλλοντος και όχι να επιδιώκουμε πρόσκαιρες λύσεις σε αποσπασματικές διεκδικήσεις του παρόντος. Είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε μέσω της οικοδόμησης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του καλόπιστου διαλόγου υπεραξία για την Κέρκυρα με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς. Κατά την άποψη μας δεν θα σώσει την οικονομία και τον τουρισμό η παράταση ή μη του ωραρίου της μουσικής, αλλά ο μακροχρόνιος και οραματικός συντεταγμένος σχεδιασμός.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ