Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Φιλαρμονικής Ενωσης «Ο Καποδίστριας»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Φιλαρμονικής Ενωσης «Ο Καποδίστριας»

Στο κτήριο της Φιλαρμονικής, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30.

26
Νοεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», έχοντας προσκαλεί τα μέλη της, στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για το έτος 2022, στο κτήριο της Φιλαρμονικής, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη αυτή πρόσκληση, ορίζεται ως οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, η Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα εισόδου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα λόγου και ψήφου, έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, τόσο όσον αφορά στην ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους 2022, όσο και στις λοιπές συνδρομές των παρελθόντων ετών.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού, ορίζονται ως κάτωθι:

1. Διοικητικός απολογισμός έτους 2022.
2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022.
3. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2022.
5. Ανάγνωση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2023.
6. Διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις μελών.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ