Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης Ζυγού - Νησακίου (videos)

ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ
03 Οκτωβρίου 2022 / 13:41

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Υπογράφτηκε την Δευτέρα 3/10/2022 η σύμβαση έργου από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΥΓΟΥ - ΝΗΣΑΚΙΟΥ» 510.951,74 € χωρίς Φ.Π.Α. (Δεν καταβάλλεται ΦΠΑ) ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 370.025,05 €.

Την σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.


Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Το έργο θα κατασκευαστεί από την περιοχή του Ζυγού προς το Νησάκι και από εκεί διανέμεται σε ζώνες του ΔΔ Κασσωπαίων και προβλέπει την αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει νερό από την περιοχή του Ζυγού στο Νησάκι και από εκεί διανέμεται σε ζώνες του ΔΔ Κασσωπαίων διότι το εν λόγω δίκτυο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνες μεγάλης ηλικίας που έχουν διαβρωθεί και παρουσιάζονται πολύ μεγάλες διαρροές.

Το παλαιό δίκτυο θα αντικατασταθεί από νέο συνολικού μήκους 4.550 μέτρων και διατομής Φ160mm. Ειδικότερα, για μήκος περί τα 3.200m προτείνεται η τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων Φ160mm και για 1.350m προτείνεται η τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς PE 25atm διαστάσεων Φ160mm.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. δημοπράτησαν το έργο ταχύτατα, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες και κατόπιν μέσα σε οκτώ (8) μήνες έχουμε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Υδραίου, δήλωσε: «Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και τις υπηρεσίες για την αξιοσημείωτη, για καθεστώς Δημοσίου, ταχύτητα των διαδικασιών, ώστε να έχουμε την έναρξη του έργου».