Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ι. Ν στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Χωροταξικό
01 Οκτωβρίου 2022 / 09:14

Οι επισημάνσεις του ΤΕΕ Κέρκυρας που κρίνουν αναγκαία την επικαιροποίησή του

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Ιονίων Νήσων αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Ιθάκη. Το θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Σπύρος Ιωάννου με την πρόταση που φέρνει για ψήφιση στο συλλογικό όργανο να αφορά την ανάγκη άμεσης έναρξης των διαδικασιών αναθεώρησής του, δεδομένου ότι ήδη έχει αναγγελθεί η εκκίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, τα οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται και να βασίζονται επί των γενικών κατευθύνσεων που παρέχονται από τα Π.Χ.Π. Αν και το ΠΧΠ Ιονίων Νήσων αναθεωρήθηκε το 2019 αντικαθιστώντας το προγενέστερο, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή του στα δεδομένα της εποχής που διαφέρουν κατά πολύ από την εποχή της εκπόνησης της μελέτης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους νεώτερους δείκτες, στοιχεία και δεδομένα, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου.

Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια υποχρεωτικά από τον Νόμο αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. 

Οι λόγοι

Το ζήτημα της κατά παρέκκλιση δόμησης, στις εκτός σχεδίου περιοχές, οι αλλαγές στο σχεδιασμό, την έρευνα και τη διαχείριση στην εξόρυξη υδρογονανθράκων , όπου απαιτούνται επικαιροποιημένες προβλέψεις διαχείρισης του ζητήματος, η αναφορά στη γεωργική γη, τον πρωτογενή τομέα και την ελαιοκαλλιέργεια, όπου απαιτείται μεγαλύτερη επεξεργασία των κατευθύνσεων, με κρίσιμο ζήτημα την διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, κρίσιμο θέμα για το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η έλλειψη αναφοράς και προβλέψεων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη χωροταξική διαχείρισή τους και οι περιβαλλοντικές κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν, οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση των προηγουμένων ετών, η πανδημία και η σοβούμενη ενεργειακή κρίση αλλά και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που πρέπει εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων συνιστούν, σύμφωνα με την εισήγηση τους κύριους λόγους για την αναθεώρησή του, πριν την παρέλευση της πενταετίας, από την τελευταία επικαιροποίηση που έγινε.

Τα ΤΕΕ Ιονίων Νήσων

Για το σκοπό αυτό μάλιστα έχει ζητηθεί η άποψη των καθ’ ύλην αρμόδιων επιστημονικών οργάνων της Περιφέρειας, των ΤΕΕ, τα οποία εκφράζουν την θετική τους προσέγγιση στην σχεδιαζόμενη πολιτική επιλογή για την αναθεώρηση του ΠΧΠ της ΠΙΝ.

Στις επισημάνσεις του το ΤΕΕ Κέρκυρας εστιάζει στους κάτωθι άξονες:

-Μέσω του χωροταξικού Πλαισίου οφείλουμε να επιτύχουμε την οργάνωση του χώρου για την ανάπτυξη των απαραίτητων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου που προϋποθέτει την έγκαιρη πρόβλεψη, μελέτη και κατασκευή απαραίτητων λειτουργικών έργων. Αντικειμενικός στόχος θα πρέπει να είναι η αποφυγή της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης

-Προώθηση της αυτονομίας των μικρών νησιών τόσο από άποψη παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας όσο και από άποψη παροχής υπηρεσιών, ακολουθώντας στο βαθμό που είναι εφικτό το παράδειγμα της Χάλκης

-Οριοθέτηση των ήδη αναπτυγμένων τουριστικών περιοχών. Ενθάρρυνση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις υπόλοιπες περιοχές σε αρμονία με άλλες χρήσεις -Πρόβλεψη για ισχυρή προστασία των περιοχών NATURA και ανάδειξή τους

-Ένταξη της πόλης της Κέρκυρας στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους από το υπερκείμενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως πρωτεύουσα της ΠΙΝ, ως κέντρο γνώσης , πολιτισμού και διεθνούς τουρισμού, ως μνημείου UNESCO, καθώς και λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και του ρόλου της στη Μακροπεριφέρεια της Αδριατικής

-Πρόβλεψη θαλάσσιας διασύνδεσης της ΠΕ Κέρκυρας με την απέναντι ακτή (Σαγιάδα) στο πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς και η οδική διασύνδεση με τους οδικούς άξονες της Ιόνιας και Εγνατίας Οδού, όπως ανάλογα προβλέπεται για την ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και η ενίσχυση της θαλάσσιας διασύνδεσής τους μέσω Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

-Σαφής προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους η εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειάς μας για να έχει η περιοχή όφελος. Πρόβλεψη για εγκατάσταση μονάδων αντιμετώπισης κρίσεων με παράλληλη ενίσχυση πλωτών και εναέριων μέσων της πολιτικής προστασίας, του λιμενικού και της αεροπορίας

- Οριοθέτηση λατομικών ζωνών στο νησί της Κέρκυρας

-Κατασκευή οργανωμένου υποδοχέα χαμηλής και μέσης όχλησης στην Κέρκυρα(διαθέτει μόνο η Κεφαλονιά - Να ληφθεί υπόψιν η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Ι. Ν και να διερευνηθεί η συμβατότητα των χρήσεων με τα νέα δεδομένα

Συμπερασματικά το ΤΕΕ Κέρκυρας θεωρεί αναγκαία την άμεση επικαιροποίηση – αναθεώρηση του υφιστάμενου Χωροταξικού Πλαισίου της ΠΙΝ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες διαβούλευσης, στις οποίες το ΤΚ/ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας σαφώς και πρόκειται να συμμετάσχει. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΤΕΕ Κέρκυρας η ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία κατάρτισης των χωροταξικών πλαισίων εξασφαλίζει την ορθή στόχευση των αναπτυξιακών αναγκών κάθε τόπου και συνεπώς συμβάλλει στην αποδοχή και την εφαρμογή του.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ