Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στις 5 Οκτωβρίου το θέμα του Διεθνούς Φεστιβάλ στο Δημ. Συμβούλιο, με αίτημα της αντιπολίτευσης

Εισιτήριο
27 Σεπτεμβρίου 2022 / 10:47

16 δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και ψήφιση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αίτημα για κατεπείγουσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου κατέθεσαν την περασμένη Παρασκευή 16 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης με θέμα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε η καταβολή αντιτίμου εισιτηρίων για την παρακολούθηση εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας, χωρίς σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 19 Σεπεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε την μερική ανάκληση της προηγούμενης απόφασης (της 13ης Σεπτεμβρίου), ως προς το ύψος της τιμής του εισιτηρίου στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, όχι όμως την πλήρη άρση. 

Το αίτημα κατατέθηκε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της παράταξης "Κερκυραϊκή Συμμαχία" Γιώργου Καρύδη, και με αυτό συντάχθηκαν 15 δημοτικοί σύμβουλοι: Οι δέκα της παράταξης Τρεπεκλή, ο Σπύρος Ρίγγας, η Μαρία Δρύ, ο Μάριος Μαγιολαδίτης, ο Σπύρος Νεράντζης και η Άντζελα Ρίγγα.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό εάν το αίτημα φέρει τις υπογραφές του 1/3 των δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση πρέπει να συγκληθεί εντός έξι ημερών.

Ωστόσο το θέμα εισήχθη ως ανακοίνωση - ενημέρωση από τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Καρύδη που υποστήριξε ότι ήταν ένας τρόπος για να αποφευχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί του θέματος.

Στην συνεδρίαση της Δευτέρας πάντως οι δημοτικοί σύμβουλοι που υπέγραψαν έθεσαν ξανά το θέμα στο προεδρείο και ο Δημήτρης Μεταλληνός αποδέχθηκε να γίνει συζήτηση για το Διεθνές Φεστιβάλ σε επόμενη συνεδρίαση που ορίστηκε για την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. 

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο καθορισμός αντιτίμου είναι αυθαίρετος και παράνομος, καθώς δεν έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

 Το αίτημα 

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Δημήτριο
Μεταλληνό.
 
κ. Πρόεδρε,
Πληροφορηθήκαμε ότι στην 40η Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής λήφθηκε κατά πλειοψηφία η υπ΄αρίθμ. 40-6/13-09-
2022 Απόφαση με την οποία αυθαίρετα, παράνομα και
αντιδεοντολογικά αποφασίστηκε ο καθορισμός καταβολής
αντιτίμου εισιτηρίων για την παρακολούθηση εκδηλώσεων του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε χωρίς
να λάβει χώρα σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως ήταν νομικά και δεοντολογικά αναγκαίο.

Στις 19-09-2022 συγκλήθηκε εκτάκτως από την κ. Δήμαρχο ως
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η 41 η κατεπείγουσα
Συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα ‘’ Μερική ανάκληση της
υπ΄αρίθμ. 40-6 /13-09-2022 Απόφασης ως προς το σκέλος των
εκδηλώσεων με εισιτήριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας’’!,
χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της, ενώ οι
εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας έχουν ήδη ξεκινήσει!

Είναι προφανές επομένως ότι με τα δεδομένα αυτά ο Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας είναι ήδη εκτεθειμένος νομικά, οικονομικά και
αυτοδιοικητικά.

Με βάση τα ανωτέρω οι υπογράφοντες την παρούσα δημοτικοί
σύμβουλοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
σας ζητούμε να συγκαλέσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με την παρ. 2 α του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.
4674/2020, με θέμα ημερήσιας Διάταξης: Συζήτηση και λήψη
απόφασης για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας
και την έκδοση ή όχι εισιτηρίων με την καταβολή χρηματικού
ποσού για την παρακολούθηση αυτών.
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ