Ομιλίες Σύγχρονης Φυσικής για το ευρύ κοινό στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

Ομιλίες Σύγχρονης Φυσικής για το ευρύ κοινό στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας

ΦΩΤΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

13
Σεπτεμβρίου / 2022

πραγματοποιούνται ομιλίες Σύγχρονης Φυσικής προς το ευρύ κοινό στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας.

Συνδιοργάνωση:
– Θερινό Ινστιτούτο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας 2022
– ΕΚΦΕ Κέρκυρας
– Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας