Πρόστιμο 132.313,50 € στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Πρόστιμο 132.313,50 € στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων

ΧΥΤΥ Παλοστής, το μέρος που καταλήγουν τα σκουπίδια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο ΧΥΤΥ που μαζεύονται τα σκουπίδια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

07
Aυγούστου / 2022

ΛΗΞΟΥΡΙ: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας Σπύρος Ιωάννου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 132.313,50 € στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο ΧΥΤΥ Παλοστής. Πρόκειται για τοποθεσία στην Κεφαλλονιά, που καταλήγουν όλα τα σκουπίδια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

“Γιατί η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα δεν επιβάλει πρόστιμο στην πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Ρόδη Κράτσα για αυτή την επικίνδυνη κατάσταση των σκουπιδιών στην Κεφαλλονιά;” Το ερώτημα είχε τεθεί από τις 19/05 σε άρθρο του kefaloniapress. Η απορία του Κεφαλλονίτη δημοσιογράφου φαίνεται να λαβαίνει μια απάντηση στην απόφαση του Αντιπεριφεριάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύρου Ιωάννου, να επιβάλλει πρόστιμο στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Τον φορέα που έχει αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση του ζητήματος των απορριμάτων, με πρόεδρο την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα.

Σύμφωνα με την απόφαση, “ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Νόμου 4014/2011 και το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 καθώς και τις παρ. (Δ), (Ε), (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21–2–2022 (ΦΕΚ–776/Β’/21–2–2022) απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (132.313,50 €), για την παράβαση (Β): Μη εφαρμογή της μεθόδου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων/υπολειμμάτων κ.λπ. στο β’ κύτταρο, για άγνωστο χρονικό διάστημα και κατ’ ελάχιστον μέχρι την ημέρα της αυτοψίας, κατά παράβαση του αντίστοιχου όρου της ΑΕΠΟ, όπως αναλυτικά έχει υπολογιστεί στην από 2-6-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου.”.

ΠΗΓΗ: autodioikisi.gr


 

 


ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ