Το νέο ωράριο μουσικής στη Νότια Κέρκυρα

Το νέο ωράριο μουσικής στη Νότια Κέρκυρα

Για καταστήματα που κάνουν χρήση μουσικής στον υπαίθριο χώρο ορίζεται για την χειμερινή περίοδο μέχρι την 23:00 ώρα και την θερινή περίοδο μέχρι την 01:00

02
Aυγούστου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημοσιεύθηκε και επίσημα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας για τον κανονισμό λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου. Ειδικότερα σύμφωνα με αυτήν αποφασίστηκε:

α) Κατά την χειμερινή περίοδο από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου σε κλειστούς χώρους μέχρι την 02:00 κατ’ ανώτατο όριο.

β) Κατά την θερινή περίοδο από 1η Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου σε κλειστούς χώρους μέχρι 02:00 της επόμενης ημέρας κατ’ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι τόσο κατά την χειμερινή όσο και την θερινή περίοδο η μουσική θα λειτουργεί μόνον εντός των καταστημάτων με κλειστές πόρτες και παράθυρα για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των περιοίκων. Για  καταστήματα  που  κάνουν  χρήση  μουσικής  στον  υπαίθριο  χώρο ορίζεται  για την χειμερινή περίοδο μέχρι την 23:00 ώρα και την θερινή περίοδο μέχρι την 01:00.

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου είναι τα 80 dB. Παράλληλα, λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις δημοτικών και τοπικών φορέων, επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 02:00, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ