Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Συμμετοχή του Συλλόγου στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος»

18
Ιουλίου / 2022

Συμμετοχή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (άρθρα 11-15).
                                                             
Το παρόν νομοσχέδιο ουσιαστικά καταλύει το θεσμικό πλαίσιο  των περιοχών  Natura 2000, που καθορίζονται ως Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης αφού θα  υπάρχει δυνατότητα να γίνουν  στον πυρήνα τους  έργα, όπως δρόμοι κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλατόδρομοι, πλατείες,  μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι και  θα επιτρέπονται  η βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπονται  εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τηλεπικοινωνιών καθώς και γιγάντιων ανεμογεννητριών. Είναι ευνόητο ότι ούτε η κατασκευή των πιο πάνω έργων ούτε ο θόρυβος λειτουργίας τους  εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις που ισχύουν από το 1992 και με  τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά, επιβάλλονται δυσβάστακτα για το λαό μας πρόστιμα για την παραβίαση των οδηγιών.

Εκτός από τις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, υπάρχουν και οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης, όπου με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα για σειρά επιβαρυντικών για τη φύση δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, αναψυκτήρια ως 50 τ.μ., εγκαταστάσεις ΑΠΕ, υδροδότησης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Επιπλέον, θα επιτρέπονται δραστηριότητες στα βουνά, στις θάλασσες, στα ποτάμια επιζήμιες τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και  για  τη βιοποικιλότητα των ενδημούντων ειδών.

Ακόμη περισσότερο θα επιβαρυνθούν οι Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, όπου θα καταργούνται οι περιορισμοί δόμησης τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης καθώς και οι επί μέρους περιορισμοί επιχειρήσεων, όπως μεταλλεία και λατομεία.

Διαφωνούμε κάθετα με το άρθρο που προτείνει να γίνεται η πληρωμή των πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους ελεγχόμενους  επενδυτικούς φορείς προς διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων και είναι ευνόητο γιατί.

Επιλέξαμε να σχολιάσουμε  το Κεφάλαιο Γ, Χρήσεις Γης και Προστατευόμενες Περιοχές ( άρθρα 11-15) επειδή το περιεχόμενο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αντικείμενο του Συλλόγου μας και επειδή ο χρόνος διαβούλευσης είναι πολύ σύντομος και δεν έχουμε την ευχέρεια να  επεξεργαστούμε το νομοσχέδιο συνολικά.
Θεωρούμε ότι η κατάλυση του θεσμικού πλαισίου  προστασίας των περιοχών φυσικού κάλλους και της βιοποικιλότητας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης.

Το παρόν νομοσχέδιο αν ψηφισθεί:

- Θα καταστρέψει τις ανέγγιχτες περιοχές φυσικού κάλλους που έχουν απομείνει στη χώρα μας.
- Καταδικάζει τις επερχόμενες γενιές να ζήσουν σε αφύσικο, ανθυγιεινό περιβάλλον.
- Θα επιβαρύνει τους πολίτες με συνεχή πρόστιμα λόγω μη τήρησης των διατάξεων των Ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
- Απομακρύνεται ή μάλλον εξαφανίζεται ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου ανόδου θερμοκρασίας για τον  περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
 
Καλούμε το ΥΠΕΝ να αποσύρει το παρόν νομοσχέδιο και να επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών Nαtura 2000, των   Ζωνών Προστασίας της Φύσης  και Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών , που ίσχυε πριν την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος,                   Η Γραμματέας,
Βέρα Κορωνάκη             Ελένη Μαρτζούκου