Δικαιώθηκαν για ηθική βλάβη λόγω όχλησης από το γήπεδο μπάσκετ στο Άλσος

Δικαιώθηκαν για ηθική βλάβη λόγω όχλησης από το γήπεδο μπάσκετ στο Άλσος

Τη συμβιβαστική οδό και την εφαρμογή των όσων ορίζει η δικαστική απόφαση αποφάσισε ο Δήμος Κ.Κέρκυρας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα

08
Ιουλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κάτοικοι που διαμαρτύρονταν από την όχληση που δημιουργούνταν στο γήπεδο του μπάσκετ στη Γαρίτσα, δικαιώθηκαν μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας.

Πρόκειται για το σημείο δίπλα από το οποίο προβλέπεται να γίνει η πίστα skateboard, εφόσον προχωρήσει τελικά η ανάπλαση του Άλσους με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως τονίζει στην «Ε» η δημοτική σύμβουλος και νομικός Φανή Τσιμπούλη, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας έχει άμεση σχέση με την υπό κατασκευή πίστα του skateboard και θεωρείται ως πρόκριμα. Η δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ζητείται η λήψη μέτρων για την απαγόρευση χρήσης του γηπέδου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αναγνώρισε επί της ουσίας ότι υπάρχει πρόβλημα από τη λειτουργία του χώρου αθλοπαιδιών υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.Χρονικό

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκε από τους ενάγοντες στις 18 Αυγούστου του 2020 με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Η αίτηση, λόγω της εφαρμογής των μέτρων της πανδημίας που είχε επηρεάσει και τις δικασίμους , συζητήθηκε τελικά μόλις στις 19 Ιανουαρίου του 2022.

Ειδικότερα η υπ΄αριθμ. 172/2022 απόφαση που εκδόθηκε υποχρέωσε «…προσωρινά τον καθ’ ου, αναφορικά με τη λειτουργία του γηπέδου μπάσκετ που βρίσκεται εντός του άλσους της Γαρίτσας:

α) Να μην θέτει σε λειτουργία το φωτισμό του γηπέδου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, παρά μόνο το φωτισμό ασφαλείας (χαμηλής ισχύος),

β) Να τοποθετήσει σε ευδιάκριτο σημείο πλησίον του γηπέδου ενημερωτική πινακίδα σχετικά με την απαγόρευση χρήσης του χώρου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, και

γ) Να μεριμνήσει μετά την παράδοση του έργου ανάπλασης του άλσους της Γαρίτσας για την κατάλληλη εποπτεία του γηπέδου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, άλλως για την περίφραξη του χώρου και το κλείδωμα αυτού κατά τις ώρες κοινής ησυχίας…».

Στην Οικονομική Επιτροπή

Το ζήτημα μάλιστα απασχόλησε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου λήφθηκε ομόφωνα απόφαση για συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Κ. Κέρκυρας και εναγόντων και την υποχρέωση του πρώτου να εφαρμόσει όσο ορίζει η δικαστική απόφαση.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση που κατατέθηκε για λήψη απόφασης «επειδή ήδη πρόκειται για ένα ζήτημα που και ο Δήμος έχει αναγνωρίσει ότι υφίσταται, έχοντας προσπαθήσει κατά καιρούς να λάβει μέτρα για την προστασία των περίοικων, και οι ενάγοντες αιτούνται επί της ουσίας όσα ήδη διετάχθησαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας, παρακαλώ όπως λάβετε απόφαση περί συμβιβαστικής επίλυσης της μεταξύ μας, διαφοράς και ειδικότερα όπως ο Δήμος συνομολογήσει την ύπαρξη προβλήματος από τη λειτουργία του εν λόγω γηπέδου υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και συμφωνήσει όπως διασφαλίσει την παύση λειτουργίας του ανωτέρω γηπέδου μπάσκετ στο άλσος της Γαρίτσας, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας…».

Η οδός του συμβιβασμού μάλιστα έχει προκριθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στον καθένα από τους ενάγοντες ποσό ευρώ 6.000 για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί, ζημιώνοντας τα ταμεία του με 18.000 ευρώ συνολικά.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ