Η πρώτη συνάντηση των επιτροπών της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης

Η πρώτη συνάντηση των επιτροπών της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης

Ο Πρόεδρος της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης, Μιχαήλ Αγγελος Βραδής

Ο Πρόεδρος, Μιχαήλ Άγγελος Βραδής, και τα μέλη μελέτησαν το νέο καταστατικό λειτουργίας και συζήτησαν για την οργάνωση των μελλοντικών δράσεων της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης.

23
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  22 Ιουνίου 2022, η πρώτη κοινή συνάντηση των δύο νέων συμβουλίων της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης. Η θητεία των νέων συμβουλίων θα είναι 3ετής και σκοπός τους είναι να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του πολιτιστικού φορέα. Ο Πρόεδρος, Μιχαήλ Άγγελος Βραδής, και τα μέλη μελέτησαν το νέο καταστατικό λειτουργίας και συζήτησαν για την οργάνωση των μελλοντικών δράσεων της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ