Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Δεκτές οι αιτήσεις μη διακοπής ρεύματος

Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Δεκτές οι αιτήσεις μη διακοπής ρεύματος

Σε λογαριασμό ζεύγους ηλικιωμένων, η κατανάλωση ρεύματος ήταν 30 ευρώ και η ρήτρα αναπροσαρμογής 1.720 ευρώ!

03
Ιουνίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεκτές έγιναν και οι δύο αιτήσεις για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που κατατέθηκαν η μια στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας και η άλλη στο Ειρηνοδικείο για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε έναν συνταξιούχο και σε ένα ζεύγος ηλικιωμένων έως ότου εκδικαστούν οι πρόσφυγες που έχουν καταθέσει κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Καρδάμη, δικηγόρο του ζεύγους ηλικιωμένων που κατέθεσαν αίτημα προσωρινής διαταγής στο Ειρηνοδικείο η χρέωση ρεύματος στον τελευταίο τους λογαριασμό ανήλθε στα 30 ευρώ και η ρήτρα αναπροσαρμογής στα 1.720 ευρώ.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ