Ο Σπύρος Κροκίδης για τη γραμμή οχληρών των Διαποντίων

Ο Σπύρος Κροκίδης για τη γραμμή οχληρών των Διαποντίων

«Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

12
Μαΐου / 2022

για την προκήρυξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κέρκυρας με τα Διαπόντια Νησιά για την μεταφορά επικίνδυνων ειδών (καύσιμα κ.λ.π)  με κατάλληλο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίου ανοιχτού τύπου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 9η Ιουνίου 2022.

Πρέπει όμως να ληφθεί μέριμνα ώστε μέχρι τότε, οι κάτοικοι των Διαποντίων, να αποφύγουν μία μεγάλη ταλαιπωρία την οποία υφίστανται από την έλλειψη καυσίμων.

Ειδικότερα οι μόνιμοι κάτοικοι προκειμένου να εφοδιαστούν με καύσιμα υποχρεώνονται να ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους στην Κέρκυρα και να επιστρέφουν καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόμιστρο. Παράλληλα απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά με το όχημά τους ή με το επιβατηγό πλοίο, πρόσθετης ποσότητας καυσίμου. Αυτό έχει σαν συνέπεια το κόστος ανά λίτρο καυσίμου να εξακοντίζεται σε ποσά πάνω από 4,5 ευρώ. Με αυτό το περιεχόμενο του Ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου καλούνται να καλύψουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους μέχρι την διενέργεια του διαγωνισμού. Ο εφοδιασμός του νησιού με καύσιμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μόνο ως συμπτωματικός και χρονικά απροσδιόριστος μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το Υπουργείο, για το παραπάνω διάστημα ή για όσο διάστημα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού,  θα πρέπει να δείξει τα άμεσα αντανακλαστικά του στην ταχεία επίλυση του προβλήματος των ακριτικών μας νησιών.

Εκφράζω την συμπαράστασή μου στις προσπάθειες του Τοπικού Συμβουλίου του Μαθρακίου για την σύνδεση με τριφασικό ρεύμα, από την ΔΕΔΔΗΕ, και την εν συνεχεία λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης, προκειμένου να τύχει οριστικής λύσεως η μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται χρόνια τώρα οι κάτοικοι του νησιού από την έλλειψη αδιάλειπτης παροχής ύδατος. Το κόστος της σύνδεσης ύψους 20000 ευρώ περίπου  έχει καταβληθεί εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια και κάθε είδους αναγκαία παρέμβαση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου». 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ
Πρώην Δήμαρχος Παρελείων
Πολιτευτής ΝΔ