Σάββατο 02.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Καθαρισμοί παραλιών από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Παραλίες
05 Μαΐου 2022 / 10:48

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε εργασίες καθαρισμού παραλιών από φερτά και ρυπογόνα υλικά προχωρά ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Κουρτέσης σημειώνει ότι οι εργασίες εκτελούνται με τα πλέον εξειδικευμένα μηχανήματα.

Γίνονται με την μέθοδο της κοσκίνισης της άμμου. Μετά την απομάκρυνση μεγάλου όγκου προϊόντων αναμόχλευσης επιτρέπεται στην καθαρή άμμο καθώς και σε όλους τους μικροοργανισμούς να επιστρέψουν στο φυσικό χώρο της παραλίας.
Η διάστρωση των ακτών μετά τον καθαρισμό γίνεται με ελεύθερη πίεση, επιτρέποντας στην ανανέωση, την ανάδευση και τον αερισμό των χαμηλότερων στρωμάτων της άμμου.Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, η απομάκρυνση ρυπογόνων υλικών βοηθάει στην ανανέωση των οικοσυστημάτων ενώ αποκλείει την επιστροφή των απορριμάτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Προσθέτει επίσης ότι οι εργασίες δεν απειλούν την αναπαραγωγή της χελώνας Caretta Caretta. Ολόκληρη η εργασία γίνεται υπό τη επιτήρηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Τ.Υ.
 
Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν από τον Νίκο Κουρτέση.