«Όχι» των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ στην μετατροπή του σε Πρότυπο

«Όχι» των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ στην μετατροπή του σε Πρότυπο

Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών θα αποκλειστεί από την πρόσβαση του σε ειδικότητες των ΕΠΑΛ καθώς το κριτήριο εισαγωγής θα είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου γυμνασίου

07
Απριλίου / 2022

Ψήφισμα εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ για την πρόταση μετατροπής του σχολείου μας σε πρότυπο:

Οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ διαφωνούμε με την μετατροπή του σχολείου μας σε πρότυπο, γιατί πιστεύουμε ότι θα δυσκολέψει τους όρους φοίτησης των μαθητών/τριών μας, αλλά και θα αποκλείσει πολλούς άλλους/ες από την επιλογή φοίτησης τους στο σχολείο μας.

Συγκεκριμένα ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών θα αποκλειστεί από την πρόσβαση του σε ειδικότητες των ΕΠΑΛ καθώς το κριτήριο εισαγωγής θα είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου γυμνασίου. Είμαστε μια νησιωτική περιφέρεια, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ είναι ως επί το πλείστον μοναδικές σε κάθε ένα από αυτά. Κατά συνέπεια μαθητές/τριες θα αποκλείονται από τη φοίτησή τους σε ειδικότητες της επιλογής τους, εάν δεν καταφέρουν να πιάσουν την εκάστοτε βαθμολογική βάση εισαγωγής που θα απαιτείται για την πρόσβασή τους στις μοναδικές ειδικότητες του 2ου (Πρότυπου) ΕΠΑΛ.

Οι επιλογές που θα υπάρξουν σε αυτή την περίπτωση είναι είτε να μετακομίσουν σε κάποια μεγάλη πόλη, που προσφέρεται η ειδικότητα που επιθυμούν σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό ΕΠΑΛ, είτε η αναγκαστική επιλογή μιας άλλης ειδικότητας που δεν επιθυμούν και υπάρχει στα μη πρότυπα ΕΠΑΛ του νησιού.

Ως εκ τούτου η επιδιωκόμενη λειτουργία του 2ου ΕΠΑΛ, ως πρότυπο, αποτελεί μια πρόταση που διαχωρίζει τους μαθητές/τριες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πτυχίο για κάποιο επάγγελμα της αρεσκείας τους, εμποδίζοντας τα όνειρά τους και το όραμα για το επαγγελματικό μέλλον τους. Πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες ανεξαιρέτως.

Στα πρότυπα ΕΠΑΛ προβλέπεται μια μέρα την εβδομάδα πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, δηλαδή εργασία χωρίς αμοιβή στα 15-16 χρόνια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι μαθητές/τριες μας, να δουλεύουν δωρεάν σε επιχειρήσεις και φορείς με πρόσχημα την πρακτική άσκηση, υιοθετώντας την «ανήλικη εργασία». Οι μαθητές/τριες μας πρέπει να είναι στην τάξη και στα εργαστήρια μας και να καλλιεργούν ένα στέρεο υπόβαθρο που θα τους/τις βοηθήσει να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την ενηλικίωσή τους.

Τέλος αξίζει να τονίσουμε πως για τη βελτίωση της κατάστασης στα Επαγγελματικά Λύκεια όπως και στο δικό μας, είναι απαραίτητη η γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (κτηριακά, ελλείψεις στα εργαστήρια, κενές θέσεις εκπαιδευτικών αναχρονιστικά διδακτικά εγχειρίδια κ.τ.λ.) και όχι να παλεύουμε για την επιβίωση του σχολείου μας με χορηγίες και δωρεές.

Ακολουθούν 23 υπογραφές εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας