Πέμπτη 22.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Περιμένοντας τον ιδιοκτήτη του κτηρίου Ασάνη να αναλάβει τις ευθύνες του

ΚΤΗΡΙΟ ΑΣΑΝΗ
04 Απριλίου 2022 / 18:34
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Εμείς το προστατεύουμε, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το αποκαταστήσει, επισημαίνει στην απάντηση της στην ερώτηση της Ελληνικής Λύσης (Βελόπουλος), η υπουργός Πολιτισμού.

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Έτσι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος που φέρεται να είναι ο διοκτήτης του κτηρίου αλλά και του υπουργείου Εσωτερικών, που εποπτεύει την Αυτοδιοίκηση.
 
Στην απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3887/14.3.2022 Ερώτησης των Βουλευτών της «Ελληνικής Λύσης» κ.κ. Απόστολου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ:

Πρωτίστως επισημαίνεται ότι το εν θέματι κτήριο προστατεύεται από το ΥΠΠΟΑ, κατά τον προαναφερθέντα μνημειακό του χαρακτήρα, αλλά δεν ανήκει στην κυριότητα του ΥΠΠΟΑ. Ως εκ τούτου, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης επ’ αυτού δεν αποτελεί ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, αλλά ευθύνη κατ’ αρχήν των ιδιοκτητών του, βάσει του άρθρου 11 του ν. 4858/2021, το οποίο ορίζει ότι «Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή αποκατάστασης ... χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας».
 
... Τέλος, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό ζήτημα του εν θέματι κτηρίου επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που χορηγεί ο ν. 4858/2021 στο ΥΠΠΟΑ, σε αυτό ανήκει η προστασία των ακινήτων μνημείων ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη αυτών, δεν τηρεί αρχεία περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μνημείων, οι δε πράξεις και ενέργειές του αφορούν σε κάθε φερόμενο κύριο, νομέα ή κάτοχο του μνημείου».

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού:

Το κτήριο Ασάνη βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας 4 και Δημάρχου Κόλλα εντός της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, η οποία αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (αρ. 31 COM 8 B 40 Απόφαση). Το κτήριο αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο(Υ.Α. Β1/Φ33/56237/2124/17-11-1979, ΦΕΚ 52/Β/21-1-80), ευρισκόμενο εντός του ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης (ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ52/43496/ 1384/30-04-2012, ΦΕΚ289/ ΑΑΠ/13-09- 2012).

Πρωτίστως επισημαίνεται ότι το εν θέματι κτήριο προστατεύεται από το ΥΠΠΟΑ, κατά τον προαναφερθέντα μνημειακό του χαρακτήρα, αλλά δεν ανήκει στην κυριότητα του ΥΠΠΟΑ. Ως εκ τούτου, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης επ’ αυτού δεν αποτελεί ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, αλλά ευθύνη κατ’ αρχήν των ιδιοκτητών του, βάσει του άρθρου 11 του ν. 4858/2021, το οποίο ορίζει ότι «Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή αποκατάστασης ... χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας».

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ επί του εν λόγω κτιρίου ως μνημείου και προκειμένου να ελεγχθεί η κατάστασή αυτού λόγω της επικινδυνότητας που παρουσίαζε συγκροτήθηκε, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η ειδική επιτροπή του άρθρου 41 του ν. 4858/2021, η οποία συνέταξε έκθεση ελέγχου όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του μνημείου και την οριστική άρση της επικινδυνότητας αυτού.

Μεταξύ των εργασιών της Α’ Φάσης περιελήφθησαν εργασίες καθαίρεσης. Ακολούθως, εκδόθηκε η με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ ΤΜΒΜΜ/517421/58453/5063/1478/24-09-2020   Υ.Α.   (ΑΔΑ:   ΩΞΑΙ4653Π4-ΞΩΖ)  απόφαση έγκρισης των εργασιών κατεδάφισης, με τον όρο οι προτάσεις της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων να ληφθούν υπόψη στην σύνταξη της πλήρους αρχιτεκτονικής – στατικής μελέτης για την αποκατάσταση του μνημείου στην αρχική του μορφή, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, στις 16.10.2020 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ενημέρωσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και τους χρήστες του καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο του εν λόγω κτηρίου, ότι η απόφαση έγκρισης κατεδάφισης είναι άμεσα εκτελεστή και ότι πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί η Α΄ Φάση των εργασιών κατεδάφισης, επιπλέον λόγω και των έντονων καιρικών φαινομένων που παρατηρούνται στο νησί (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/549343/388936/ 6441/6.10.2020 έγγραφο).

Τον Οκτώβριο του 2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας απέστειλε επιπλέον έγγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και στη Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας του εν λόγω κτηρίου. Παράλληλα, στις 19.10.2021 η εν λόγω Εφορία ζήτησε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να προβεί άμεσα στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για να προστατευθούν από ατυχήματα οι διερχόμενοι στην ευρύτερη περιοχή του κτηρίου. Τον Φεβρουάριο του 2022, η Εφορεία απέστειλε νέο έγγραφο προς το Δήμο και το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών (ΥΠΠΟΑ/οικ. 42346/3.02.2022).

Τέλος, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό ζήτημα του εν θέματι κτηρίου επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που χορηγεί ο ν. 4858/2021 στο ΥΠΠΟΑ, σε αυτό ανήκει η προστασία των ακινήτων μνημείων ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη αυτών, δεν τηρεί αρχεία περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μνημείων, οι δε πράξεις και ενέργειές του αφορούν σε κάθε φερόμενο κύριο, νομέα ή κάτοχο του μνημείου.
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Είναι ο εκδότης - διευθυντής της Ενημέρωσης. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως μηχανικός και ηλεκτρονικός. Δημοσιογραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, τον οποίον υπηρέτησε και από τη θέση του γενικού γραμματέα στο δ.σ. επί οκτώ χρόνια. Πιστεύει πως η ισχυρότερη ιδιότητα του δημοσιογράφου στην ενημέρωση είναι το ενδιαφέρον του για τα κοινά και στην επικοινωνία η έντιμη και ανιδιοτελής διαμεσολάβηση.