Τρέχουμε μαζί με τα παιδιά μας για την ειρήνη – Κυριακή 10 Απριλίου

Τρέχουμε μαζί με τα παιδιά  μας για την ειρήνη – Κυριακή 10 Απριλίου

Give peace a change - Σημείο συνάντησης Μαντζάρου 18 - τερματισμός στο Λιστόν

02
Απριλίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Κέντρο Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας Φωτεινή Τζέκου καλεί γονείς και παιδιά απ΄όλο το νησί, σε έναν αγώνα δρόμου για την ειρήνη την Κυριακή 10 Απριλίου. Σημείο συνάντησης το φροντιστήριο, Μαντζάρου 18, προετοιμασία 11:00-11:30, εκκίνηση 11:30. Ο τερματισμός θα γίνει στο Λιστόν.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ