Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας στο Μουσείο Καποδίστρια

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας στο Μουσείο Καποδίστρια

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Μουσείο Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα Ευρωπούλων επισκέφθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ2 του 3ου Γυμνασίου

16
Μαρτίου / 2022

Κέρκυρας καθώς και οι συνοδοί καθηγήτριες τους Β. Κατσίκα και  Μ. Γισδάκη.
Εκεί ξεναγήθηκαν από τη Διευθύντρια-Επιμελήτρια του Μουσείου Ντάρια Κοσκόρου.

Η διδακτική επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ τάξης και υπήρξε μια βιωματική-πολιτιστική εμπειρία για του συμμετέχοντες-συμμετέχουσες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ετοιμάσουν ένα φυλλάδιο (leaflet) με τα σημαντικότερα στάδια της ζωής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια και σε συνεργασία με τις καθηγήτριές τους, θα συμμετέχουν σ’ ένα παιχνίδι που ετοίμασαν στο πλαίσιο ενός διαδραστικού σχεδίου μαθήματος.
 


Θ’ ακολουθήσουν ανάλογες επισκέψεις και των υπολοίπων τμημάτων της Γ’ τάξης στο μοναδικό αυτό ιστορικό Μουσείο του νησιού.

To 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις βιωματικής και εναλλακτικής εκπαίδευσης διοργανώνοντας επισκέψεις, ενημερώσεις, projects, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, λαογραφικά και ιστορικά δρώμενα, εκδρομές, περιπάτους κ.α.