Οι νέες επιτροπές της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης

Οι νέες επιτροπές της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης

Μιχάλης Βραδής, πρόεδρος της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης

Στο νέο καταστατικό ορίζονται οι επιτροπές που αποφασίζουν για τη λειτουργία της Πινακοθήκης

10
Μαρτίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Κερκυραϊκή Πινακοθήκη ανακοίνωσε  την έναρξη της θητείας των νέων επιτροπών για τα έτη 2022, 2023 και 2024. Στο νέο καταστατικό ορίζονται οι επιτροπές που αποφασίζουν για τη λειτουργία της Πινακοθήκης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαχειριστική Επιτροπή

1. Βραδής Μιχάλης, ιδρυτής Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Απ. Γεώργιος, αναπλ. καθ. Ιονίου Παν/μίου, Αντιπρόεδρος
3. Μπότη Μαρία, καθ. Ιονίου Παν/μίου  Γραμματέας
4. Αγαθονικοπούλου Σοφία, οικονομολόγος - μουσειολόγος ,Ταμίας
5. Βολτέρρα Πηνελόπη, εικαστικός – ποιήτρια Μέλος

Καλλιτεχνική Επιτροπή

1. Βολτέρρα Πηνελόπη, εικαστικός - ποιήτρια   Υπεύθυνη Επιτροπής
2. Δραγανίγου Σοφία - Αναστασία, ιστορικός  - αρχαιολόγος Μέλος
3. Μαυρόπουλος Παναγιώτης, ζωγράφος - συγγραφέας  Μέλος
4. Μεταλληνού Ελβίρα, γραφίστρια - εκδότρια Μέλος
5. Μπάκος Νικόλαος, προϊστάμενος ΕΛ.ΤΑ. Κέρκυρας  Μέλος
6. Μπέλλου Κάρλα, εικαστικός - μεταφράστρια Μέλος
7. Σαραντίδης Παναγιώτης, ιστορικός - μουσειολόγος , Μέλος
8. Ψαρράκη Ελένη, ψυχολόγος – μεταφράστρια Μέλος

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ