Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την διαμόρφωση πάρκινγκ στα Παγκρατέικα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την διαμόρφωση πάρκινγκ στα Παγκρατέικα

Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί εντός του 2022

26
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου με τον τίτλο: «Διαμόρφωση ΟΤ510Α - ΚΧ και τμήματος ΟΤ510  της π.ε Παγκρατέικων» Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο δημόσιο πάρκιν, που σίγουρα θα βελτιώσει την καθημερινότητα στην πόλη της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρεται στην μελέτη που συνοδεύει την προκήρυξη, «το  έργο αυτό σκοπεύει στην ανακούφιση του πάγιου προβλήματος στάθμευσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης της Κέρκυρας». Η μελέτη ασχολείται με την διαμόρφωση του οικοδομικού τετραγώνου ΟΤ510Α και τμήματος του ΟΤ510. Προτείνεται διαμόρφωση του χώρου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης προσωρινού χαρακτήρα, με στόχο την ανακούφιση της πόλης της Κέρκυρας, από το μεγάλο πρόβλημα των χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 274.000 και το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της μελέτης, οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι γενικές εκσκαφές για την ομαλοποίηση του χώρου και για την υψομετρική προσαρμογή των οικοδομικών τετραγώνων και των οδών, επίστρωση θραυστού υλικού υποβάσης οδοποιίας και επίστρωση θραυστού υλικού βάσης οδοποιίας, ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση. Στο έργο περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση φωτισμού.

Το έργο έχει ορίζοντα παράδοσης εντός του τρέχοντος έτους καθώς η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε -6- (έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Επιπλέον Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης.

Εκτός απροόπτου, εντός του τρέχοντος έτους η πόλη θα αποκτήσει ένα νέο χώρο προσωρινής στάθμευσης.