Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

13
Ιανουαρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο διά ζώσης και με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη που δεν δύνανται να παραβρεθούν δια ζώσης για λόγους που ανάγονται στην αντιμετώπιση της πανδημία covid-19, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αλυκές Λευκίμμης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

4. Έγκριση της υπ’ αριθμό 37-2/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

5. Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της άσκησης της αρμοδιότητας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)

6. Έγκριση της υπ’ αριθμό 32-9/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής : Έγκριση πίστωσης, ανάθεση και εντολή εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤΕ στην εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» που εδρεύει στην οδό Βησσαρίωνος 10, Αθήνα, ΑΦΜ: 998108240, Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ: 80216 και ειδικότερα στον χειριστή της υπόθεσης κ. Βασίλειο Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου, διαχειριστή εταίρο, με ΑΜ/ΔΣΑ: 28288 για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, όποτε αυτή προσδιοριστεί και την κατάθεση του απαιτούμενου υπομνήματος. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

7. Έγκριση της υπ’ αριθμό 32-10/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : Παράταση μίσθωσης σχολικού κέντρου Βραγκανιωτίκων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος)

8. Έγκριση της υπ’ αριθμό 37-8/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής :Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης εργαζομένων για υλικές ζημίες κατά την διάρκεια πλημμύρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

9. Αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας.(Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθανασοπούλου – Δραγανίγου Κωνσταντίνα)

10. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το υπ’αριθ.πρωτ. 2131.4/8016/2021 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης Νικόλαος)