Το Προεδρείο και τα μέλη των Επιτροπών που αναδείχθηκαν στις δημαιρεσίες της Νότιας Κέρκυρας

Το Προεδρείο και τα μέλη των Επιτροπών που αναδείχθηκαν στις δημαιρεσίες της Νότιας Κέρκυρας

Αποτελέσματα των δημαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 9/1/2022 στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας:

11
Ιανουαρίου / 2022

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας

Πρόεδρος: Καββαδίας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μίαρης Ζαφείρης
Γραμματέας: Καστρινός Αλέξανδρος

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Κώστας Λέσσης. Συμμετέχουν  οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Σαγιάς, Νίκος Κουρτέσης.
Εξελέγησαν: Από την παράταξη Λέσση, οι Νίκος Μπόγδος, Κώστας Πλασκασοβίτης. αναπλ. Σωκράτης Ανδριώτης, Μίαρης Διονύσης.
Από την παράταξη Γκούση, ο Θεμιστοκλής Καββαδίας με αναπλ. τον Νίκο Γκούση.
Από την παράταξη Πανδή, οι Παναγιώτης Σολωμός με αναπλ. τον  Αλέξανδρο Καστρινό.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος ορίστηκε από τον Δήμαρχο ο Σωκράτης Ανδριώτης. Συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι Νίκος Κουρτέσης και Αντώνης Βλάσσης.  Εξελέγησαν: Από τη παράταξη Λέσση, η Αθηνά Καλούδη  και  Διονύσης Μίαρης, αναπλ. 
Δραγανίγου Κωνσταντίνα, Νίκος Μπόγδος.  
Από την παράταξη Γκούση, η Μαρία Κοντομάρη με αναπλ. την Ναυσικά Κουλούρη.
Από την παράταξη Πανδή, ο Αλέξανδρος Καστρινός με αναπλ. τον Βασίλη Μίαρη.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ