Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο προς Πέραμα, εργασίες στην κατολίσθηση

Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο προς Πέραμα, εργασίες στην κατολίσθηση

Έργα αντιστήριξης πρανών, λόγω μεγάλης καθίζησης και κατολίσθησης πριν το εστιατόριο "Αύρα"

07
Δεκεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κλείνει ο δρόμος από τη διασταύρωση στη θέση «Ποντή » προς Πέραμα και μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή προς Μπενίτσες - Μεσσογή, από την 09:00 ώρα της Τρίτης 07-12-2021 έως την 08:00 ώρα της Πέμπτης 09-12-2021.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλονται στις εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο των διερευνητικών γεωτρήσεων επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας -Γύρου Αχιλλείου, όπου και πρόκειται να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το γεωτεχνικό έργο αντιστήριξης πρανών της οδού λόγω επικινδυνότητας της, διότι σε θέση 60μ προ του εστιατορίου «Αύρα» παρουσιάστηκε καθίζηση και μεγάλη κατολίσθηση του πρανούς της Εθνικής Οδού, με συνέπεια να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής και τα διερχόμενα οχήματα και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :

Με απόφαση της Τροχαίας Κέρκυρας διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί της Εθνικής οδού Γύρου Αχιλλείου Ε-25, από τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Επ.5 στη θέση «Ποντή» προς Πέραμα και μέχρι τη διασταύρωση της Ε-25 με την επαρχιακή οδό Επ-4, προς Μπενίτσες - Μεσσογή, από την 09:00 ώρα της Τρίτης 07-12-2021 έως την 08:00 ώρα της Πέμπτης 09-12-2021.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και λεωφορείων από Κέρκυρα προς Μπενίτσες -Μωραιΐτικα, και αντίστροφα θα γίνεται είτε δια μέσου του ανακτόρου «Αχίλλειο» προς Μπενίτσες, είτε μέσω της επαρχιακής οδού ΕΠ-6 (Καστελλάνοι –Βουνιατάδες –Αγ. Ματθαίος –Μεσογγή).

Με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας και της αναδόχου εταιρείας θα τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Το Α.Τ. Αχιλλείων να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99  "Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", η δε εφαρμογή των μέτρων ανατίθεται στο Α.Τ. Αχιλλείων .