Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας τη Δευτέρα 22/11

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας τη Δευτέρα 22/11

Photo ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικοό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη που δεν δύνανται να παραβρεθούν

18
Νοεμβρίου / 2021

Η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου  ώρα 18:00, στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αλυκές Λευκίμμης ( Κ.Π.Ε ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
           
1.         Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.         Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3.         Κατάσταση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής Κουλούρης Γεώργιος Επικεφαλής ΛΑ.ΣΥ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ )

4.         Αντικατάσταση μελών των επιτροπών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το διάστημα έως 31/12/2021. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

5.         Απαλλαγή του κ. Νικομάνη Γεωργίου από Δημοτικά Τέλη έπειτα από την αρ.πρωτ. 02-11-2021 αίτηση του.(Εισήγηση ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καββαδίας)

6.         Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

7.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λέσσης)

8.         Αίτηση συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην ενεργειακή κοινότητα «ΕνερΓαία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λέσσης)

9.         Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία "ΔΑΡΔΑΝΟΣ" (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

10.       Έγκριση πίστωσης, ανάθεση και εντολή εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤΕ στην εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» που εδρεύει στην οδο Βησσαρίωνος 10, Αθήνα, ΑΦΜ: 998108240, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ: 80216 και ειδικότερα στον χειριστή της υπόθεσης κ. Βασίλειο Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου, διαχειριστή εταίρο, με ΑΜ/ΔΣΑ: 28288 για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

11.       Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω "ΔΙΑΣ Portal"(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)