Ολιγομελή επιτροπή διαβούλευσης ζητούν οι μόνιμοι κάτοικοι Παλιάς Πόλης Κέρκυρας

Ολιγομελή επιτροπή διαβούλευσης ζητούν οι μόνιμοι κάτοικοι Παλιάς Πόλης Κέρκυρας

Απαιτούν τη σύσταση κανονικής επιτροπής, όπως προβλέπεται από την UNESCO, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας

04
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης (ΕΔ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, ο «Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας» επισημαίνει:

Εκτιμώντας εξ αρχής ότι η σύσταση και η σύνθεση της επιτροπής δεν επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση με σκοπό την τροποποίηση και συμπλήρωση του κείμενου του κανονισμού, ο Σύλλογος ζήτησε την δημιουργία ξεχωριστής ευέλικτης ολιγομελούς επιτροπής με αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Σχέδιο Διαχείρισης του μνημείου Unesco δεδομένου ότι η ψήφιση ενός Κ.Α.Λ. αποτελεί την πρώτη του προτεραιότητα.
 
Η μέχρι εκείνη την στιγμή εκπεφρασμένη στάση του προεδρείου ήταν αρνητική όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα της σύστασης της επιτροπής αλλά και σε κάθε πρόταση τροποποίησης/συμπλήρωσης του προτεινόμενου κανονισμού με τα ουσιώδη θέματα της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του κυκλοφοριακού, των θέσεων στάθμευσης, της πολιτικής προστασίας, των μεταβατικών διατάξεων, των ελεγκτικών μηχανισμών κλπ.
 
Οι υποσχέσεις περί μελλοντικής επίλυσης αυτών των κρίσιμων θεμάτων, μέσω μελλοντικού σχεδιασμού, όχι απλά δεν επιλύει αυτά, αλλά διαιωνίζει μια κατάσταση η οποία είναι πλέον οριακή για όλους, κατοίκους και επιχειρηματίες.
 
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου τηρώντας την απόφαση της ΓΣ των Μελών του, απεχώρησαν από τη συνεδρίαση τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε μία τέτοια διαδικασία κατ´ επίφαση διαβούλευσης.
 
Μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων του συλλόγου και παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του προεδρείου της ΕΔ στα παραπάνω, ο πρόεδρος της ΕΔ πρότεινε την σύσταση ολιγομελούς (8-10 ατόμων) «υποεπιτροπής» με την συμμετοχή φορέων κατοίκων και επαγγελματιών, της παλιάς πόλης μνημείου Unesco και των ΤΕΕ, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Τ.Υ. Δήμου, Γραφείου Παλιάς Πόλης, Αρχαιολογίας.
 
Δηλώνουμε εξαρχής την αντίθεση μας στην υποβάθμιση μιας τέτοιας επιτροπής σε υποεπιτροπή, όπως αναφέρθηκε από την ΕΔ, και απαιτούμε την σύσταση κανονικής επιτροπής όπως άλλωστε προβλέπεται από την UNESCO, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο στον υπό διαμόρφωση Κ.Α.Λ..

Το ΔΣ του Συλλόγου αναμένοντας το κείμενο των πρακτικών της συνεδρίασης με την τελική διατύπωση για την ίδρυση και για τον τρόπο λειτουργίας αυτής της «επιτροπής φορέων παλιάς πόλης» στοιχείο που θα προσδιορίσει και την περαιτέρω στάση του, πιστεύει ότι το κεντρικό γραφείο της UNESCO θα επιμείνει και θα επιβάλει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και υπογεγραμμένων υποχρεώσεων της Ελλάδας για την ένταξη της Παλιάς Πόλης στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου.