Τρίτη 16.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μόνιμοι Κάτοικοι Παλιάς Πόλης: «Το εξάμηνο χάριτος για τη νέα δημοτική αρχή τελειώνει»

Μόνιμοι κάτοικοι Παλιάς Πόλης
27 Μαΐου 2024 / 11:50

«Η νέα δημοτική αρχή μετά από πέντε μήνες στη διοίκηση του Δήμου, έχει λάβει - ή έστω έχει προγραμματίσει να λάβει - ουσιαστικά μέτρα;»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κάποιοι καλοπροαίρετοι συμπολίτες διατυπώνουν την άποψη ότι η κατάσταση στην Παλιά Πόλη βελτιώνεται συνεχώς, έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής.

Δυστυχώς, η καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλη βελτιώνεται μόνο στα λόγια, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και πλέον γίνεται χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια. 

Οι λόγοι είναι σαφείς και τους ζούν καθημερινά:

• Ανυπαρξία μέτρων για τη στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης με οριοθέτηση των απαραιτήτων θέσεων σε παρόδιους θύλακες στάθμευσης εντός του κεντρικού πυρήνα αλλά και εντός των χώρων στάθμευσης στη Κάτω Πλατεία και στη Σπηλιά.

• Ανυπαρξία μέτρων για τον αποκλεισμό των οχημάτων των μη μονίμων κατοίκων, από το ιστορικό κέντρο και την εξυπηρέτησή τους εκτός Παλιάς Πόλης.

• Ανυπαρξία μέτρων για την κυκλοφορία  γενικότερα και τον αποκλεισμό όλων των βαρέων οχημάτων από την Παλιά Πόλη.

• Ανυπαρξία μέτρων για την χωρίς μέτρο αλλαγή χρήσης  των εμπορικών καταστημάτων σε άλλα που καταλαμβάνουν  ανεξέλεγκτα  το δημόσιο χώρο σαν πεδίο δραστηριότητάς τους. Δημιουργούνται έτσι σοβαρά προβλήματα στην Πολιτική Προστασία και την ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα για την νομιμοποίηση των παρανόμων καταλήψεων.

• Ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων για την αποκομιδή των οικιακών απορριμάτων και την καθαριότητα των οδών και κοινόχρηστων χώρων εντός και περιμετρικά του πυρήνα της Παλιάς Πόλης.

• Ανυπαρξία  μέτρων για να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων οι οποίοι  ζουν δίπλα σε χώρους με οχλούσες χρήσεις. Αντίθετα, προετοιμάζονται κινήσεις προκειμένου να ανατραπούν οι ισχύοντες νόμοι  και κανόνες.

• Ανυπαρξία μέτρων για να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός, βασικό πρόβλημα όλου του νησιού.

• Ανυπαρξία μέτρων ορθολογικής διαχείρισης της κρουαζιέρας σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα των υποδομών του νησιού- ιδιαίτερα της Παλιάς Πόλης ώστε να προστατευθεί η  ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων.

• Ανυπαρξία κανόνων αστικής λειτουργίας και ελεγκτικών μηχανισμών. 

• Ανεξήγητη «απροθυμία» επιβολής των νόμων από τις εποπτεύουσες αρχές και παρά την επαναβεβαίωση τους με  την (κυριολεκτικά) ιστορική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 τον Αύγουστο του 2023.

• Ανυπαρξία μέτρων αντιμετώπισης της συνεχώς επιδεινούμενης υδροδότησης της παλιάς πόλης.

• Ανυπαρξία επιδοτήσεων και οποιουδήποτε μέτρου θα βοηθούσε στην προστασία των  διατηρητέων ακινήτων στη Παλιά Πόλη από τη φθορά του χρόνου και τον κίνδυνο έκτακτων συνθηκών όπως φωτιά και σεισμό.

Όταν δεν λαμβάνονται μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω, ουδείς νομιμοποιείται να ισχυρίζεται  ότι η κατάσταση υπό τη νέα Δημοτική Αρχή βαίνει προς το καλύτερο.

Επομένως οι μόνιμοι κάτοικοι ερωτούν και αναμένουν απάντηση:
Η νέα δημοτική αρχή μετά από πέντε μήνες στη διοίκηση του Δήμου, έχει λάβει - ή έστω έχει προγραμματίσει να  λάβει -  ουσιαστικά μέτρα προς τις παραπάνω κατευθύνσεις; Αν ναι, ποια είναι αυτά; Αν όχι, γιατί;

Δημοσιεύθηκε στη σελίδα «Η Χώρα των Φαιάκων» και κοινοποιήθηκε από τον Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης»