Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά με livestreaming

20
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων καλούνται το απόγευμα της Τετάρτης τα μέλη της Επιτροπής, στις 19:00 στην Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας, με μοναδικό θέμα:
«Έγκριση Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παλαιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών και Μεμονωμένων Μνημείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Λεωνίδας Στανέλλος).

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

Στην πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Δημήτρη Μεταλληνού, διευκρινίζεται:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 57069/17.9.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄/4337) «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού».

Επίσης, όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνον όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται τα μέλη που θα συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, να ενημερώσουν απαραιτήτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 19.9.2021, προκειμένου να τους αποσταλλεί ψηφιακή πρόσκληση.

Συμμορφούμενοι προς την ανωτέρω διάταξη, οι προσερχόμενοι θα επιδεικνύουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή νόσησης) κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Θέατρο».