Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας την Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας την Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

08
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας διά ζώσης και με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη για τα μέλη που δεν δύνανται να παραβρεθούν δια ζώσης για λόγους που ανάγονται στην αντιμετώπιση της πανδημία covid-19 την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 ώρα 18:00, στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αλυκές Λευκίμμης ( Κ.Π.Ε ) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Έγκριση Αναμορφώσεων Οικονομικής Επιτροπής οικ. Έτους 2021.(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης)
4. Παροχή γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή Μοραΐτικων στη Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Κουρτέσης)
5. Έγκριση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωκράτης Ανδριώτης)
6. Έγκριση της υπ.αριθ. 25-1/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ‘’Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’ (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης)
7. Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης)


Ισχύει η εγκύκλιος αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/ΟΙΚ.16474 και όπως ακριβώς αναφέρει (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παραγρ 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.»

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν μαζί τους τα σχετικά Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις προκειμένου να δοθούν στο Προεδρείο.