60.000 ευρώ για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαπόντιων νησιών

60.000 ευρώ για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαπόντιων νησιών

Η μελέτη προβλέπει την πλήρη απανθρακοποίηση των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών της Ερείκουσας και των Οθωνών, καθώς και την ανάπτυξη «έξυπνης μαρίνας» στην νήσο του Μαθρακίου.

06
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην 1η Συνάντηση Εργασίας με θέμα “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά” συμμετείχε η αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτα Τζάννε  στο πλαίσιο της εγκριθείσας πρότασης που έχει καταθέσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαπόντιων νησιών.

Η Συνάντηση διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το Δίκτυο Clean Energy for EU Islands και συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι των εν λόγω δικτύων καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια σχετικών προτάσεών και εισηγήσεών τους.

Σημειώνεται ότι η πρόταση η οποία έχει εγκριθεί για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, αφορά την εκπόνηση μελέτης για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαπόντιων νησιών, πρόταση η οποία είχε υποβληθεί από το Δήμο με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στον Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά, είχαν κατατεθεί από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με νησιά, 117 προτάσεις από τις οποίες 28 εγκρίθηκαν προς άμεση χρηματοδότηση. Η πρότασή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας είχε λάβει βαθμό 18,5/20 κατατάσσοντάς την πρώτη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εξασφάλισε χρηματοδότηση 60.000€ για την εκπόνηση μελετών, καθώς και ισόποση τεχνική υποστήριξη από τους φορείς διαχείρισης του μηχανισμού NESOI.

Η προτεινόμενη μελέτη προβλέπει την πλήρη απανθρακοποίηση των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών της Ερείκουσας και των Οθωνών, καθώς και την ανάπτυξη «έξυπνης μαρίνας» στην νήσο του Μαθρακίου.

Για την υλοποίηση των έργων προβλέπεται η μελέτη της δυνατότητας δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚΟΙΝ) με τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και πιθανώς της ΔΕΗ, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων από τα νησιά.
Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις στα νησιά αφορούν :

Απανθρακοποίηση των Διαποντίων Νήσων

Τα Διαπόντια νησιά Ερεικούσσα & Οθωνοί είναι Μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με πολύ υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το προτεινόμενο έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (ΥΒΣ) σε κάθε νησί αποτελούμενο από συνδυασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, σε θέσεις που θα επιλέξουν από κοινού ο Δήμος με τους κατοίκους.