Η έγκριση της ΜΠΕ για την επέκταση του λιμένα Λευκίμμης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η έγκριση της ΜΠΕ για την επέκταση του λιμένα Λευκίμμης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στόχος να δημιουργηθούν δυο αυτοτελείς τομείς, ο επιβατικός και ο τουριστικός

22
Σεπτεμβρίου / 2021

ΛΕΥΚΙΜΜΗ. Επί τάπητος θα τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο της επέκτασης του λιμένα Λευκίμμης, ο οποίος αν και είχε κατασκευασθεί κατά την δεκαετία του 1980 στερείται ωστόσο περιβαλλοντικών όρων. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή στη συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη από τις αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Το έργο της επέκτασης του λιμένα Λευκίμμης (με φορέα εκμετάλλευσης τον ΟΛΚΕ), εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερη αξία στην περιοχή, καθώς αποτελεί σημείο σύνδεσης τόσο με την Ηγουμενίτσα όσο και με τους Παξούς, ενώ λόγω των προσιτών τιμών και της σύντομης διάρκειας του ταξιδιού, περίπου μια ώρα, επιλέγεται από επισκέπτες και κατοίκους της Κέρκυρας ως σημείο επιβίβασης, αποβίβασης.

Μάλιστα το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω σε θαλάσσιους δρόμους επικοινωνίας με άλλες περιοχές, όπως τα Σύβοτα Θεσπωτίας, η Λευκάδα, οι Αντίπαξοι και η Πάργα, όπου εκτελούνται το καλοκαίρι, δρομολόγια με τουριστικά ημερόπλοια, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη και την ανάπτυξή του.

«Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο λιμάνι αντάξιο της περιοχής μας. Η νότια Κέρκυρα υπολείπεται σε λιμενικά έργα και είμαστε θετικοί σε ο,τιδήποτε βοηθάει στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Ωστόσο χρειάζεται περισσότερη επιστημονική προσέγγιση και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του Υπ.Ναυτιλίας, του δήμου και της Περιφέρειας», τόνισε ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης.

Οι παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι παρεμβάσεις στο υφιστάμενο λιμενικό έργο αποσκοπούν στην πλήρη εκμετάλλευση της χερσαίας και της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν με αυτό τον τρόπο δύο αυτοτελείς τομείς, ο επιβατικός και ο τουριστικός με ταυτόχρονη αύξηση της δυνατότητας ελλιμενισμού ιδιωτικών-τουριστικών σκαφών αλλά και δυνατότητα ελλιμενισμού ενός μικρού κρουαζιερόπλοιου.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα τόσο στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια ζώνη:

Ανακατασκευή προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 600m, με κρηπίδωση της εσωτερικής του πλευράς στο μεγαλύτερο τμήμα του Επιχώσεις στο βόρειο τμήμα του λιμένα (επιφάνειας 10,8 στρεμμάτων)

Εκ νέου κατασκευή υπήνεμου μώλου μήκους 160m σε νέα καταλληλότερη θέση σε σχέση και με την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου

Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης και του διαύλου πρόσβασης σε αυτή

Κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και στεγάστρων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και χρηστών του λιμένα

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της χερσαίας ζώνης με τις κατάλληλες λειτουργικές παρεμβάσεις (οδικά έργα, πύλες εισόδου εξόδου, θέσεις στάθμευσης, στοίχοι αναμονής οχημάτων, διάδρομοι κίνησης πεζών, πράσινο κλπ.)

Σημειώνεται ότι το λιμάνι της Λευκίμμης βρίσκεται εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ Special Areas of Conservation - SAC) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τίτλο «Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και ευρύτερη περιοχή» και η έκταση της εν λόγω περιοχής τροποποιήθηκε με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura (Κ.Τ.Α. 50743/11.12.2017 - Υ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017).

Γνωμοδότηση

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ έχει δοθεί η κατ΄ αρχήν θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-Να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι και τα μέτρα που αναφέρονται στην ΜΠΕ και αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τόσο κατά την κατασκευαστική φάση όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας του υπό αδειοδότηση έργου.

-Ο φορέας διαχείρισης του έργου να μεριμνήσει για τη σύνταξη και αυστηρή εφαρμογή του «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων».

-Στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των σπερματόφυτων προτείνεται η τοποθέτηση εντός ή ακόμη και εκτός του λιμένα και σε θέσεις, όπου μπορεί να παρατηρείται ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση, φιλικών προς τα λιβάδια Ποσειδωνίας αγκυροβολιών, εφόσον οι θέσεις ελλιμενισμού δεν επαρκούν αλλά και η προσθήκη σχετικής, ειδικής σήμανσης για την αποτροπή δραστηριοτήτων που θα λειτουργούσαν επιβαρυντικά για το είδος. 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ