Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13/9 το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13/9 το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Φωτό αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13/9 με τηλεδιάσκεψη από 18:00 μέχρι 22:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας.

09
Σεπτεμβρίου / 2021

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Ενημέρωση για την μέχρι τώρα πορεία της ΔΙΑΔΕΥΑ (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Μίαρης Διονύσιος)
4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Λέσσης)
5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Λέσσης)
6. Χορήγηση τηλεφωνικής συσκευής σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ,Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Σωκράτης Ανδριώτης)
7. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστες. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
8. Ορισμός εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Ι.Λ. (Λίμνη Κορισσίων) (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Μπόγδος)
9. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ,Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Σωκράτης Ανδριώτης)
10. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης αιγιαλού & παραλίας του Δήμου μας (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Μπόγδος)
11. Παροχή γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Μοραΐτικων Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
12. Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
13. Παραχώρηση της Καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης στην Αθλητική Ένωση Λευκίμμης –ΑΕΛ με σκοπό την οικονομική στήριξη της Ομάδας. (Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)
14. Διαχείριση του Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης από την Αθλητική Ένωση Λευκίμμης –ΑΕΛ. (Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)
15. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
16. Συζήτηση-Ενημέρωση για το Εμβολιαστικό Κέντρο Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)
17. Εισήγηση ζητήματος Δημ. Περιβολίου στο Δημοτικό Συμβούλιο . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)
18. Εισφορά σε χρήμα προς το Δήμο Νότιας Κέρκυρας από την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε σύμφωνα με το από 20/1/1988 ΠΔ (ΦΕΚ Δ 61) (Υπέρβαση ορίου Εκμετάλλευσης –Κατάθεση Νέας Αίτησης ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
19. Λήψη απόφασης για την παραμονή ή μη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Λέσσης)
20. Έγκριση της υπ’αρ. 17-8/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ‘’Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’’. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
21. Έγκριση της υπ’αρ. 17-9/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ‘’Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως (σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020’’ και ‘’Προμήθεια υγειονομικών προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 – ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’ 55/2020’’ (πρωτογενές αίτημα) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
22. Έγκριση της υπ.αριθ. 4/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών Δήμου Νότιας Κέρκυρας, με την κωδική ονομασία ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄».
23. Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας.(Εισηγητής ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑ.ΣΥ. Γεώργιος Κουλούρης)