Οι ενστάσεις των Μονίμων Κατοίκων για την Επιτροπή Διαβούλευσης

Οι ενστάσεις των Μονίμων Κατοίκων για την Επιτροπή Διαβούλευσης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις αντιρρήσεις του πάνω στο Σχέδιο Κανονισμού Αστικής Αστικής Λειτουργίας, όσο και τις ενστάσεις του ως προς τη λειτουργία της Επιτροπής,

07
Σεπτεμβρίου / 2021

παραθέτει σε επιστολή του προς τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου, ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης:

Προς:
Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν., κα Μερόπη Υδραίου

Κοιν: Πρόεδρο Δ.Σ.& Ε.Δ. Δημήτρη Μεταλληνό, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Επιτροπή Διαβούλευσης – Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας (Κ.Α.Λ.).

Προβλήματα Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας.

Αξιότιμη Δήμαρχε Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,

κα Μερόπη Υδραίου,

Ο «Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας» που εκπροσωπεί τους κατοίκους όλων των περιοχών της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και σε συνέχεια της επιστολής του με ημερομηνία 21/8/2021 προς εσάς, καθώς και της συνάντησής του με τον προϊστάμενο του Γραφείου Παλιάς Πόλης προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων συμπλήρωσης/διόρθωσης του Κ.Α.Λ. 2016 και του προτεινόμενου Κ.Α.Λ. 2021, θέλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση τα ακόλουθα:

1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Από τα προβλήματα της παλιάς πόλης που καταγράφησαν από το Σύλλογο με επανειλημμένα αιτήματα προς εσάς και τη προηγούμενη δημοτική αρχή για επίλυση τους, ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ επιλυθεί μέχρι σήμερα, 24 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας, 28 μήνες από την επίδοση τους στη προηγούμενη δημοτική αρχη αλλά και σε σας μαζί με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την απαράδεκτη και συνεχώς επιδεινούμενη Ποιότητα Ζωής των κατοίκων και υπολοίπων χρηστών του μνημείου. Η κατάσταση αυτή έφθασε στο απροχώρητο. Η μαζική έξοδος των μονίμων κατοίκων από τις πατρογονικές τους εστίες για άλλα μέρη και η αλλοίωση του κοινωνικού ιστού της πόλης είναι γεγονός.

Τα ανωτέρω προβλήματα αναφέρονται παρακάτω επιγραμματικά:

1.1 - Σχέδιο Πόλης – Ρυμοτομικό.

1.2 - Ιδιοκτησιακό Δημοσίων κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων γενικά.

1.3 - Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας.

1.4 - Πολιτική προστασία.

1.5 - Κυκλοφοριακό και θέσεις στάθμευσης.

1.6 - Καταστήματα Υγιεινομικού Ενδιαφέροντος. Ανεξέλεγκτη ίδρυση ΚΥΕ.

1.7 - Ηχορύπανση και ρύπανση από χοάνες εξαερισμού μαγειρίων, οσμές.

1.8 - Καθαριότητα, Σκουπίδια-διαλογή και αποκομιδή.

1.9 - Φορέας Διαχείρισης (Αναφέρεται τελευταίος λόγω του ότι τα επί μέρους προβλήματα προϋπήρχαν αυτού αλλά στην ιεράρχηση σπουδαιότητας είναι πρώτος)

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.1- Ο Σύλλογος με λύπη του διαπιστώνει ότι από τις τεκμηριωμένες προτάσεις που επίσημα υπέβαλε πριν από 21 μήνες (30/11/2019) μετά από πρόσκλησή σας, για την αναθεώρηση και συμπλήρωση του ημιτελούς κανονισμού Κ.Α.Λ.2016, ΚΑΜΙΑ δεν εντάχθηκε στο νέο υπό διαβούλευση κανονισμό, Κ.Α.Λ.2021. Όλο αυτό το διάστημα δεν κλήθηκε έστω μία φορά για διαβούλευση η έστω «συζήτηση» από εσάς ή από την τότε συσταθείσα από εσάς ομάδα εργασίας ή από το Γραφείο Παλιάς Πόλης.

Πλήρης, λοιπόν, αγνόηση των θέσεων και προτάσεων του Συλλόγου που εκπροσωπεί όλους τους κατοίκους της παλιάς πόλης - μνημείου, αυτούς δηλαδή που διατηρούν την πόλη ζωντανή αιώνες τώρα. Στο πλαίσιο αυτό ξανακαλείται σήμερα ο Σύλλογος να επανυποβάλει προτάσεις για τον ΚΑΛΙαν.2021 που είναι ο ίδιος με τον ΚΑΛ-Ιουν.2016 με ελάχιστες αλλαγές.

Οι λεπτομερείς προτάσεις-διορθώσεις-συμπληρώσεις του Συλλόγου, παραμένουν ίδιες με αυτές που υποβλήθηκαν τότε για τον Κ.Α.Λ.2016. Με μία σημαντική επισήμανση. Κάθε τροποποίηση ή αλλαγή ή συμπλήρωση που έχει γίνει ή που θα γίνει στον Κ.Α.Λ.2016, που εμποδίζει την ελευθέρα διακίνηση των οχημάτων πολιτικής προστασίας μειώνοντας το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης αυτών, είναι απορριπτέα από το σύνολο όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και όλων των χρηστών του μνημείου. Τα δύο βασικά θέματα που συνεχίζει να αγνοεί και η πρόταση Κ.Α.Λ.2021, είναι:

- Το κυκλοφοριακό/θέσεις στάθμευσης εντός του μνημείου και - H ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο αποκλεισμός αυτός των δύο βασικών ζητημάτων, όπως και των μεταβατικών διατάξεων είναι απαράδεχτος, ανεπίτρεπτος και ενάντια στο πνεύμα της λογικής της διαχείρισης των ιστορικών πόλεων της UNESCO και του θεσμοθετημένου συμβούλου της ICOMOS.

α) Σας υπενθυμίζουμε, ότι ήδη από το 1987 (δηλαδή 37 χρόνια πριν) η Χάρτα της Ουάσιγκτον, άρθρο 3, υπογράμμιζε: «Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η προστασία των ιστορικών πόλεων και των συνοικιών αφορά πρωτίστως τους κατοίκους τους.»1

β) Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται εμφατικά, ώστε να τεθούν σε άμεση πράξη, και στις Αρχές της Βαλέτας για την προστασία και διαχείριση των Ιστορικών Πόλεων, Οικισμών και Αστικών Περιοχών2 που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ICOMOS της 28ης Νοεμβρίου 2011 (βλέπε στις Αρχές της Βαλέτας, σελίδα 42: j - Συμμετοχή).

γ) Επιπλέον, στο άρθρο 119 των υποχρεωτικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά (τελευταία version 2019), αναφέρεται ρητά ότι η άνοδος του επιπέδου διαβίωσης και η ευημερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συντήρησης της κληρονομιάς και (πρέπει να) αποτελούν βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της πολιτικής προστασίας ενός τόπου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς επάνω στις τοπικές κοινότητες3 (σελ.8 και 9). 

3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (2013) αφορά στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με ολόκληρο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όχι ειδικά το υποσύνολο του που αντιμετωπίζει εξειδικευμένα προβλήματα, και που είναι η Παλιά Πόλη. Στη Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (2013) αναφέρεται σαφώς η συμβολή της «σε έκφραση γνώμης σε θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος» και όχι του ειδικού ενδιαφέροντος που ασφαλώς αποτελεί το αντικείμενο της Παλιάς Πόλης.

Ακόμη και το Περιληπτικό Σχέδιο Διαχείρισης αναφέρεται στην Επιτροπή Εκπροσώπων Τοπικών Φορέων του Μνημείου (σελ.14), δηλαδή της Παλιάς Πόλης και όχι ολόκληρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν., η οποία ουδέποτε συστάθηκε ή έχει λειτουργήσει.

- Το ΔΣ του Συλλόγου καταγγέλλει, λοιπόν, σε κάθε αρμόδιο την επί 14 χρόνια μη επίλυση των προβλημάτων της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, ενός μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με επακόλουθο την επιδείνωση μέχρι σημείου εκμηδένισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και απαιτεί να γίνουν τα αυτονόητα και όσα επιβάλλονται από τις διεθνείς αρχές που διέπουν την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά.

- Συμφωνεί με το αίτημα των 8 πολιτών μελών της Ε.Δ., όπως η 1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Ε.Δ. αφιερωθεί στην οργάνωση των λεπτομερειών λειτουργίας της επιτροπής που δεν περιγράφονται στον κανονισμό της.

Δεν διαφωνεί επίσης με το αίτημα των 4 επαγγελματικών οργανώσεων για αναβολή της διαδικασίας που τοποθετείται στις 6/9/2021 για μετά τις 15/10/2021 λόγω της αυξημένης δραστηριότητάς και έλλειψης χρόνου ενασχόλησης τους με το αντικείμενο.

- Το ΔΣ του Συλλόγου επίσης θεωρεί ότι η Δημοτική Ε.Δ. με τη σημερινή μορφή της είναι αναρμόδια να γνωμοδοτήσει για τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας ή για οτιδήποτε άλλο θέμα της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας ως μνημείου της UNESCO και καλεί κάθε υπεύθυνο ή αρμόδιο που προκύπτει από τη συμφωνία ένταξης στην UNESCO να ενεργοποιήσει την επιτροπή φορέων παλιάς πόλης όπως προκύπτει και από το Περιληπτικό Σχέδιο Διαχείρισης σελ.14, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Αρχές Διαχείρισης των Ιστορικών Πόλεων στον Φορέα Διαχείρισης θα πρέπει να μετέχουν:

1) Αρχές και ιδρύματα υπεύθυνα για τη διατήρηση της Παγκόσμιας Αξίας του Μνημείου, και

2) Φορείς που συνιστούν την καθημερινή ζωή της πόλης και την τοπική κοινωνία.

Σε μία τέτοια επιτροπή είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε όποτε μας το ζητήσετε.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου,
Ν.Ολύμπιος, Πρόεδρος  
Κ.Μπατάς, Γραμματέας