Συγκροτημένα και σε βάθος χρόνου η διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Παλαιάς Πόλης

Συγκροτημένα και σε βάθος χρόνου η διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Παλαιάς Πόλης

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με άλλους φορείς της Πόλης.

04
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με τον Σύλλογο Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης παρουσία του Πρόεδρου του Νικόλαου Ολύμπιου, συναντήθηκε την Παρασκευή αντιπροσωπεία της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, στην οποία συμμετείχε ο Δημοτικός της Σύμβουλος Μάριος Μαγιολαδίτης.

Στην συζήτηση που έλαβε χώρα συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν του κάτοικους της Παλιά Πόλης αλλά και τον Σύλλογο  όπως το κυκλοφοριακό, οι θέσεις στάθμευσης, η ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον Κανονισμό Λειτουργίας Παλαιάς Πόλης και τον τρόπο που πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Οι δύο πλευρές είχαν συναντίλήψη στο ότι η διαβούλευση πρέπει να γίνει συγκροτημένα και σε βάθος χρόνου για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς, καθώς το ζήτημα του Κανονισμού Λειτουργίας είναι πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό, συνεπώς πρέπει να αποφευχθούν οι fast track διαδικασίες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ακουστούν με επάρκεια όλες οι απόψεις.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ θεωρεί τους Συλλόγους που λειτουργούν στην Παλαιά Πόλη, τα ζωντανά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για να παραμείνει η πόλη ενεργή. Επιπλέον, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με άλλους φορείς της Πόλης.