«Λίφτιγκ» στις αυλές σχολικών κτηρίων της Κέρκυρας (photos)

«Λίφτιγκ» στις αυλές σχολικών κτηρίων της Κέρκυρας (photos)

4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των αύλειων χώρων του 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, του 2ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων, του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ματθαίου και του Δημοτικού Σχολείου Αυλιωτών.

31
Aυγούστου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε το έργο, “διαμορφώσεις  αύλειων χώρων  σχολικών κτιρίων των Δήμων Κέρκυρας”. Συγκεκριμένα  έγινε αποκατάσταση των αύλειων χώρων του  4ου και  6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, καθώς και του  2ου Σχολικού  Κέντρου Θιναλίων, του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ματθαίου και του  Δημοτικού Σχολείου Αυλιωτών.


  2ο Θιναλίων


Στις 3-7-2020 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου,  ποσού 77.560,16€, με έκπτωση 22,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Σε όλα τα παραπάνω σχολεία είχαν παρουσιαστεί φθορές στις αυλές λόγω της έλλειψης συντήρησης με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται προβλήματα ως προς την ασφαλή χρήση του αύλειου χώρου από τους μαθητές.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας αναφέρεται ότι, λόγω των περιορισμών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει παραταθεί έως 3/11/2021.

  Έκτο Δημοτικό


  6ο Δημοτικό


Το έργο αφορά σε διάστρωση με αθλητικό ελαστικό τάπητα ακρυλικής βάσης με διαγράμμιση γηπέδων και σε ανακατασκευή της ασφαλτικής επιφάνειας, όπου κρίθηκε  απαραίτητο. Έχουν γίνει εργασίες σε όλα τα παραπάνω σχολεία και υπολείπεται ένα μικρό μέρος των προβλεπόμενων εργασιών. Στις αρχικές εργασίες που έγιναν στο 4ο και 6ο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας, διαπιστώθηκαν κάποιες σημειακές αστοχίες, τις οποίες κλήθηκε ο ανάδοχος να αποκαταστήσει. Στα εν λόγω σχολεία έγινε εξ ολοκλήρου αποκατάσταση.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του έργου έως και 15 μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.


  Δημοτικό Αυλιωτών

Για το παραπάνω έργο ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  Νίκος Καλόγερος  δήλωσε: “Σε συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης, που  έχουμε με τους  Δήμους  Βορρά και Νότου, όπου ο Δήμος  Κεντρικής Κέρκυρας, είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει όλα τα συνεχιζόμενα  έργα που είχε δρομολογήσει ο ενιαίος Δήμος,  συνεργαστήκαμε  άψογα  με τα στελέχη  των Τ.Υ των Δήμων Βορρά και Νότου  και  ολοκληρώσαμε το έργο. 
Θέλω να ευχαριστήσω  τα στελέχη των Τ.Υ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  καθώς και των Δήμων Βορρά και Νότου για την μέχρι τώρα συνεργασία. 
Στόχος του Δήμου  είναι  να μη χαθεί  καμία  χρηματοδότηση  και κανένα έργο που άφορα και  τους άλλους Δήμους από τα Προγράμματα  Δημοσίων Επενδύσεων, Φιλόδημος και Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορούν οδοποιία  και αγροτική οδοποιία”.