Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Θερινού Σινεμά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Θερινού Σινεμά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή δωρεάν προβολών για τους κατοίκους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που θα λάβουν χώρα σε κεντρικά σημεία της πόλεως της Κέρκυρας και των Δημοτικών Ενοτήτων, σε υπαίθριους χώρους

28
Ιουλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών (Θερινό σινεμά)  στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 5.952,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών δωρεάν προβολών κινηματογραφικών ταινιών για τους κατοίκους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που εγκρίθηκαν με την 6-32/29-3-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα σε κεντρικά σημεία της πόλεως της Κέρκυρας και των Δημοτικών Ενοτήτων, για 12 προβολές συνολικά, σε υπαίθριους χώρους.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η στήριξη και η προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η προσφορά θεάματος και ψυχαγωγίας στους πολίτες κυρίως αυτή την δύσκολη COVID εποχή. Οι προβολές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 .

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης τιμής.

Ο Δήμος προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και να υποβάλλουν:

α) Οικονομική Προσφορά και

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι  αποδέχονται τους όρους και πληρούν  τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο

email : [email protected]

μέχρι και την 29/07/2021 και ώρα : 10.00π.μ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα ακολουθήσει το άνοιγμα των υποβληθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η έναρξη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.