ΦΟΔΣΑ: Κατατέθηκε στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152

ΦΟΔΣΑ: Κατατέθηκε στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152

Με απόφαση της Ρ.Κράτσα θα οριστεί το νέο πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Σπ.Ιωάννου στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ

23
Ιουλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του ΦΟΔΣΑ κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία είχε δικαιώσει τους δημοτικούς συμβούλους από την Κέρκυρα Χρ. Σαρλή και Χρ. Μπούκα και από την Κεφαλονιά Μ. Φόρτε, σχετικά με την νόμιμη σύσταση του νέου διαβαθμικού φορέα.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα προκαθορίσουν την τύχη του εργοστασίου απορριμμάτων στην Κέρκυρα, για το οποίο πολύς λόγος γίνεται, ωστόσο η δρομολόγησή του έχει προσωρινά «παγώσει» μετά και την προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ για την διαγωνιστική διαδικασία από την οποία θα προέκυπτε ο ανάδοχος του έργου.

Η προδικαστική προσφυγή έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 30 Ιουλίου και ως εκ τούτου προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια όλες οι διαδικασίες και να μην προκύψουν νέες καθυστερήσεις, η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ αποφάσισε να μεταφέρει την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών για την επιλογή του αναδόχου (που είχε οριστεί για τις 5 Ιουλίου μετά από άλλες δυο αναβολές) στις 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον πρώην Αντιπρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Σπύρο Ιωάννου, η προδικαστική προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρώς, ωστόσο η οριστική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής εξέτασης δικαστικών προσφυγών αναμένεται να δημοσιευθεί μετά τις 20 Αυγούστου.

Με απόφαση Κράτσα

Στο μεταξύ άμεσα αναμένεται να γίνει η τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό του νέου προσώπου που θα συμμετέχει στο Δ.Σ του νέου διαβαθμικού φορέα μετά την παραίτηση του κ.Ιωάννου από την θέση του Αντιπροέδρου. Το νέο πρόσωπο θα οριστεί με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ακολούθως θα συνεδριάσει το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ για τον ορισμό Αντιπροέδρου.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ