Επερώτηση ΑΝΑΣΑ για τον βιολογικό και την αποχέτευση των Παξών

Επερώτηση ΑΝΑΣΑ για τον βιολογικό και την αποχέτευση των Παξών

Φωτογραφία αρχείου

Την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου και τη σημασία του για τους Παξούς, υπογραμμίζει η παράταξη ΑΝΑΣΑ με επερώτησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:

21
Ιουλίου / 2021

Προς κ. Περιφερειάρχη.

Τον Δεκέμβριο του 2019 με σχετική μας εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε θέσει το ζήτημα της σημασίας του συγκεκριμένου έργου για τους Παξούς και φυσικά την καθυστέρηση της υλοποίησης του και της παράδοσης του για χρήση σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στην απάντηση σας επικαλεστήκατε δυσκολίες τεχνικού-διοικητικού-γραφειοκρατικού χαρακτήρα και ζητήσατε πίστωση χρόνου.
Τώρα, 19 μήνες μετά την παρέμβαση μας αυτή,

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ
• Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο «βιολογικός-αποχέτευση» Παξών;
• Πότε προβλέπεται να παραδοθεί για χρήση στο νησί των Παξών;
Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.

Ακολουθεί η εισήγησή μας τον 12ο 2019:

προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
13/12/2019 τηλεδιάσκεψη, 25η συνεδρίαση 2019, θέμα ΗΔ 9ο
Αποχέτευση λυμάτων και βιολογικός Παξών.
Πρόκειται για ένα έργο υποδομής ιδιαίτερης χρησιμότητας και σημασίας για το νησί των Παξών αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.
Έργο που στην λειτουργία του θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.
Η λειτουργική του αξία για το νησί των Παξών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν συνδυασθεί με την μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού στο οικονομικό γίγνεσθαι του νησιού.
Η περιφερειακή αρχή της ΑΝΑΣΑ εργάστηκε με συνέπεια για την απεμπλοκή και την προώθηση του συγκεκριμένου έργου ώστε να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατό στους πολίτες
Παρά ταύτα, το έργο βρίσκεται εκ νέου σε φάση ανάσχεσης, έτσι όπως περιγράφεται με ενάργεια στην δημόσια επιστολή του στελέχους της ΑΝΑΣΑ και πρώην περιφερειακού συμβούλου κ. Σπύρου Βλαχόπουλου, την οποία και επισυνάπτουμε ως συμπλήρωμα της εισήγησης αυτής.

Το αίτημα μας, θεωρώντας ότι διερμηνεύουμε και την βούληση των κατοίκων των Παξών και της ευρύτερης περιοχής, είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από την Περιφερειακή αρχή και η παρουσίαση ενός βραχέος και σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση του έργου και την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του.