Στο Τεμπλόνι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας!

Στο Τεμπλόνι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έκτακτη συνεδρίαση θα κάνει το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας αποκλειστικά για το θέμα της χρήσης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Φωνάξτε και την Υδραίου, ζητάει η Λα.Συ.

15
Ιουλίου / 2021

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γιάννη Καββαδία προς τους δημοτικούς συμβούλους«Καλείστε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση (Άτυπη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο 16 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 το πρωί στον χώρο του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου στο Τεμπλόνι Κέρκυρας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση για την χρήση του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου.
2. Έλεγχος Νομιμότητας διά ζώσης της απόφασης του ΣΥΔΙΣΑ για αποκλεισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από τον χώρο του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου»
.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας έχει έρθει σε σύγκρουση με το Δ.Σ του ΣΥΔΙΖΑ, μετά την απόρριψη της αίτησης για χρήση του ΧΥΤΑ ως σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων που πρόκειται να μεταφερθούν. Ο Δήμαρχος Κώστας Λέσσης μάλιστα έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να προσβάλλει την απόφαση του ΣΥΔΙΣΑ. 

Η Λα.Συ.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας συγκάλεσε έκτακτο (άτυπο) Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) στο χώρο του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου για την Παρασκευή 16 Ιουλίου στις 9 το πρωί.
Επειδή λόγω των εξελίξεων (απόφαση ΣΥΔΙΣΑ για κλείσιμο ΟΕΔΑ Τεμπλονίου) το θέμα της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας οδηγείται σε πλήρη αδιέξοδο, με διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων τα τελευταία είκοσι χρόνια, αλλά και με ευθύνη των Τοπικών Αρχών, μηδέ εξαιρουμένης και της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, ζητάμε από το Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας να προσκαλέσει στην αυριανή συνεδρίαση και την πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, προκειμένου το ΔΣ, να έχει πληρέστερη εικόνα και να πάρει τις σωστότερες αποφάσεις.