Τρίτη 18.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Επανεξετάστε τον σχεδιασμό των ενισχύσεων ρευστότητας ζητάει από την Περιφέρεια, η Ομοσπονδία ΕΒΕ

εσπα
05 Μαΐου 2021 / 19:21

Από την πρώτη ανακοίνωση φαίνεται ότι του προγράμματος ενίσχυσης επωφελήθηκαν κυρίως οι μεγάλοι, που είχαν ενισχυθεί και με άλλους τρόπους, λέει στην επιστολή της ΟΕΒΕΚ στην περιφερειάρχη.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ΔΣ της ΟΕΒΕΚ είχε προβλέψει και επιβεβαιώθηκε μετά και την ανακοίνωση του προσωρινού πινάκα ενταγμένων έργων στη Δράση Στήριξης Ρευστότητας επιχειρήσεων της ΠΙΝ που προκήρυξε η ΠΙΝ, ότι ωφελημένες βρεθήκαν οι επιχειρήσεις μόνο με πολύ υψηλή βαθμολογία, κυρίως λόγο μεγάλου αριθμού απασχολούμενων σε αυτές, στις οποίες όμως είχε παρασχεθεί και στήριξη ρευστότητας από άλλες οριζόντιες δράσεις ( επιστρεπτέα προκ/βολη / συν-εργασία / ΤΕΠΙΧ ΙΙ ), σε αντίθεση με εκείνες κυρίως που έχουν έως 3 ΕΜΕ απασχόληση, κυρίως εποχικής λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν λάβει αντιστοίχου βάρους ενισχύσεις και δυστυχώς βρεθήκαν εκτός και μακράν της βάσης υπαγωγής της Δράσης Στήριξης Ρευστότητας επιχειρήσεων της ΠΙΝ.

Δυστυχώς το αίτημα της ΟΕΒΕΚ για τροποποίηση / προσαρμογή του οδηγού και των κριτηρίων της δράσης στις ανάγκες των πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων της ΠΙΝ ( έως 3 ΕΜΕ απασχόληση το 2019 ) και ειδικά των εποχικών, ΔΕΝ εξετάστηκε καν από τις Υπηρεσίες σε αντίθεση με πχ την Περιφέρεια Ηπείρου που η βαθμολογία βάσης είναι 19 μονάδες, λόγο και αυξημένου προϋπολογισμού ( 35 εκατ σε σχέση με 14 στη ΠΙΝ ). Επίσης και το αίτημα για παράταση της περιόδου υποβολής, δεν έγινε δεκτό, παρ ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας με περιοριστικά μέτρα, που επηρέασαν την συλλογή των δικαιολογητικών. Αντίστοιχα σε άλλες Περιφέρειες δόθηκαν παρατάσεις εως και 2 μηνών, με αποτέλεσμα πολλές αιτήσεις στην ΠΙΝ να εμφανίζουν προβλήματα πληρότητας / τυπικών προϋποθέσεων,.
Κα Περιφερειάρχη 
Το ΔΣ της ΟΕΒΕΚ επανέρχεται σήμερα και σας ζήτα να επανεξετάσετε το σχεδιασμό σας, μάλιστα δε και μετά τις ανακοινώσεις της κεντρικής κυβέρνησης περί περιορισμού των οριζόντιων μέτρων στήριξης ρευστότητας λόγο της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα ζητούμε : 
1. Tην αξιολόγηση των ενστάσεων που θα υποβληθούν με γνώμονα την ουσιαστική θέση των επιχειρήσεων, δηλαδή την μείωση του Κύκλου Εργασιών, την κερδοφορία και την απασχόληση, να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης / προσθήκης τυχόν τυπικών ελλείψεων η εκ παραδρομής λαθών κατά την υποβολή και τούτο διότι η συγκεκριμένη Δράση ΔΕΝ αφόρα αιτήματα για επενδύσεις, άλλα κάλυψη πραγματικών αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων της ΠΙΝ που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. 
Συνεπώς ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ως μόνο κριτήριο εκλεξιμότητας να είναι η πραγματική θέση την επιχειρήσεων. Μάλιστα σας ζητούμε να αυξηθεί αν απαιτηθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης ώστε να καλυφτούν πλήρως ΟΛΑ τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του οδηγού της Δράσης και προς αυτή την κατεύθυνση οφείλετε να δώσετε σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αξιολόγησης ενστάσεων. 

2. Την προκήρυξη 2ης πρόσκλησης Δράση Στήριξης Ρευστότητας επιχειρήσεων της ΠΙΝ, με στόχο την στήριξη των πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων ( ΕΩΣ 3 ΕΜΕ ). Από τα αποτελέσματα προκύπτουν πολλά στοιχεία και χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη νέα διαμόρφωση ακριβέστερη σε ότι αφόρα την στόχευση.
Το ΔΣ της ΟΕΒΕ Κέρκυρας ελπίζει στην θετική σας ανταπόκριση αλλά και στην στενότερη συνεργασία μας από εδώ και πέρα, ώστε και με την συμβολή των επαγγελματικών ενώσεων και φορέων της Περιφέρειας μας να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ικανό και αποτελεσματικό για την οικονομική επανεκκίνηση και επαναφορά στην κανονικότητα, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης σε αυτές στην Περιφέρεια μας.