Αποκλεισμός του γεφυριού της Μεσογγής - διαμαρτυρία για τους Δασικούς Χάρτες

Αποκλεισμός του γεφυριού της Μεσογγής - διαμαρτυρία για τους Δασικούς Χάρτες

Κινητοποιήσεις από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

14
Απριλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τους Δασικούς Χάρτες κάνει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, όπως και οι άλλοι δύο δήμοι του νησιού με συμβολικό κλείσιμο των δημοτικών υπηρεσιών τους. 

Στον Νότο επιπλέον πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολικός αποκλεισμός της γέφυρας της Μεσογγής για μισή ώρα.Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης δηλώνει: «Η παρούσα πράξη κρίνεται αναγκαία, ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας στο μείζον ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών και αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς την Κεντρική Κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής περιουσίας των δημοτών καθώς και τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί των δημοτικών ακινήτων.


Δηλώνουμε συγχρόνως ότι επιθυμούμε να υπάρχουν δασικοί χάρτες που να προστατεύουν το περιβάλλον και όχι να ακυρώνουν την ιδιοκτησία των πολιτών».